Trening umysłu

 

Nie wytrenowany umysł nie może osiągnąć niczego – przypomina nam Wstęp do Książki Ćwiczeń Kursu Cudów, a także: Celem Książki ćwiczeń jest wyszkolenie twego umysłu w systematyczny sposób w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na świecie.

Bez treningu umysłu, nie może dojść do zastąpienia twojego błędnego sposobu postrzegania przez prawdziwe widzenie. Umysł ludzki, utożsamił się tak silnie z ideami, które sam wytworzył, i które jak wierzy, zapewniają mu szczęście, ochronę i bezpieczeństwo, że nie jest chętny, a najczęściej całkowicie przeciwny wyzbywania się ich na rzecz czegoś, czego nie zna, nie rozumie i przez to temu nie ufa. Dopiero kiedy rozpoznaje, że idee, które sam wytworzył nie są źródłem tego wszystkiego, czego pragnie, tylko wręcz przeciwnie są przyczyną jego zmagań, konfliktów, lęku, winy i cierpienia, jest skłony zmienić zdanie i poprosić o zupełnie nowe rozwiązanie.

Tak było też w moim przypadku. Kiedy rozpoznałam, że moje sposoby radzenia sobie z problemami i osiągania szczęścia nie przynosiły wyczekiwanych rezultatów, poddałam się całkowicie i poprosiłam o takie, które zadziała. Wtedy to pojawił się w moim życiu Kurs Cudów a wraz z nim możliwość przemiany umysłu. Opisuję to bardziej szczegółowo na kolejnych stronach tego bloga, między innymi na stronie: O mnie. 

Wszystkie idee Kursu Cudów zawarte zarówno w części teoretycznej jak i jego lekcjach przeznaczonych do codziennej praktyki prowadzą cię, poprzez proces przemiany umysłu, którego celem jest całkowita zmiana twojego postrzegania wszystkiego i wszystkich w świecie. Ta zmiana postrzegania doprowadza cię ostatecznie do doświadczenia Pojednania z Bogiem i Jego Miłością, w którym to rozpoznajesz, że nigdy tak naprawdę nie byłeś od Niego – a w związku z tym od nikogo i niczego -osobny, czy też oddzielony, nigdy nie zostałeś pozbawiony Jego Doskonałej Wiecznej Miłości. Ostatecznie rozpoznajesz, że jesteś doskonale kochany, że jesteś z Nim jednym, że jesteś Jego Doskonałą Miłością, która jest wszystkim co istnieje. Rozpoznajesz, że Jesteś wszystkim, a zatem masz już wszystko. Płynie z tego twoje doskonałe szczęście, radość i pokój, a twoją jedyną potrzebą jest dzielić się tym wszystkim ze wszystkim co istnieje.

Jednak zanim to nastąpi, najpierw potrzebne jest oczyszczenie umysłu z wszelkich fałszywych utożsamień, które wytworzył i właśnie dlatego zachęcany jesteś do konsekwentnej i systematycznej praktyki tych idei. Nie jesteś w stanie doświadczyć prawdziwego szczęścia, miłości, pokoju ani radości dopóki wierzysz, że twoje idee, na których oparte jest twoje postrzeganie są prawdziwe. Kurs Cudów mówi ci, że ludzki umysł w ogóle nie myśli, nie widzi ani nie słyszy, ponieważ wszystko opiera na swojej interpretacji rzeczywistości. Próbuje się komunikować, jednocześnie pragnąc zachować swoją odrębność, dającą mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed tym, co jak podświadomie wierzy mu zagraża. Komunikacja nie może oparta być na lęku. Komunikacja jest szerzeniem Doskonałej Miłości, płynącej z doświadczenia Jedności ze Źródłem, z Bogiem, a przez to ze wszystkim co istnieje.

Idee te są bardzo różne od idei, na których zbudowany jest ten świat. Całkowicie konsekwentne i bezkompromisowe, mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe, oraz budzić opór, a nawet sprzeciw. Zapewniany jesteś jednak, że nie musisz się tym przejmować ani zniechęcać, a zrozumienie przyjdzie w miarę praktyki, poprzez doświadczanie jej efektów, którymi jest doskonały pokój, miłość i radość z niego płynące.

Rozpoznanie znaczenia tych idei jest całkowitym uwolnieniem od iluzji, które umysł wytworzył i uczynił dla siebie realnymi. Uwolnieniem od wszelkich skutków systemu myślowego opartego na lęku – czyli wierze w oddzielenie – którego efektem był wizerunek odrębnej tożsamości, nazywanej w Kursie tożsamością ego. Uwolnieniem od wszystkich idei i przekonań, które ta tożsamość wytworzyła, bazowanych na lęku i winie, które wytwarzały cierpienie, chorobę, żal, gniew, atak, słabość i wiarę w rzeczywistość śmierci.

Proszony jesteś, abyś nie przejmował się, i nie zniechęcał tym, że początkowo możesz nie rozumieć zawartych w Kursie idei, a nawet odczuwać wobec nich silny opór. Wszystko, o co jesteś proszony, to żeby je mimo wszystko stosować.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pełne rozpoznanie prawdziwości tych idei przyszło do mnie, kiedy stało się to moim wewnętrznym doświadczeniem, będącym efektem procesu oczyszczania i uwalniania umysłu, który wydarzał się we mnie podczas praktykowania tych idei. Doświadczenie, które z tego płynęło było dla mnie czystą radością, nieopisanym wewnętrznym szczęściem. Byłam zalewana Miłością, której nie sposób opisać słowami, w której się rozpuszczałam i którą wiedziałam, że jestem. Byłam otulana doskonałym pokojem, który nie pochodzi z tego świata, doświadczając jedności ze Źródłem i wszystkim co istnieje. Rozpoznawałam, że fizyczny świat form nie jest moją prawdziwą rzeczywistością. Te doświadczenia są moim udziałem zawsze, kiedy o nie proszę, zawsze, kiedy wszystkim, czego pragnę jest doświadczanie prawdziwej rzeczywistości, rzeczywistości Miłości, Jedności i Pokoju.

Tego doświadczenia pragnę również dla ciebie, wiedząc, że jest dla ciebie w takim samym stopniu dostępne, jak jest dla mnie. Dlatego gorąco namawiam cię do rozpoczęcia praktyki przemiany umysłu proponowanej w Kursie Cudów.

Możesz w tym celu:

  • zapoznać się z materiałem umieszczonym na poszczególnych stronach tego blogu,
  • zakupić książkę Kursu Cudów i zacząć samodzielnie ją studiować,
  • zacząć praktykę lekcji z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów – na stronie Lekcje Kursu Cudów online możesz przyłączyć się do wspólnego ich praktykowania
  • skontaktować się ze mną i umówić na indywidualną sesję, osobiście lub online. Kontakt

Serdecznie zapraszam✨😊✨Pamiętaj, Jesteś Cudem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*