TYDZIEŃ lX – CIERPLIWOŚĆ


Witaj Boży nauczycielu.✨?✨Mamy za sobą tydzień HOJNOŚCI. Mam nadzieję że udało ci się doświadczyć efektów swojej hojności.✨?✨Doświadczyć, że dając, tak naprawdę dajesz samemu sobie, a więc sam otrzymujesz. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień praktyki CIERPLIWOŚCI, której wartość i znaczenie nie zawsze są doceniane i rozpoznawane. CIERPLIWOŚĆ to kolejna cecha potrzebna nauczycielowi Bożemu, której potrzebuje, aby mógł wypełnić właściwie swoją funkcję. CIERPLIWOŚĆ wymaga UFNOŚCI. Bez zaufania planowi Ducha Św., i ufności, że wszystkie rzeczy działają na naszą korzyść – bez względu na formę, jaką przybierają – CIERPLIWOŚĆ jest niemożliwa. 


Ci, którzy są pewni wyniku, mogą sobie pozwolić, by czekać, i to bez niepokoju. Cierpliwość jest naturalna dla nauczyciela Bożego. Wszystkim, co widzi, jest pewny wynik, osiągnięty w czasie być może jeszcze mu nieznanym, lecz taki, który niewątpliwie nastąpi. Czas będzie równie odpowiedni jak odpowiedź. Jest to prawdą odnośnie do wszystkiego, co zdarza się teraz lub w przyszłości. Przeszłość również nie zawierała błędów, niczego, co nie służyło temu, by przynieść korzyść zarówno światu, jak i temu, komu zdawało się to coś przydarzać. Być może nie było to wówczas rozumiane. Nawet w takim przypadku nauczyciel Boży jest chętny, by ponownie rozważyć wszystkie swe minione decyzje, jeżeli są przyczyną czyjegokolwiek bólu. Cierpliwość jest naturalna dla tych, którzy ufają. Ponieważ są pewni ostatecznej interpretacji wszystkiego, co jest w czasie, żaden wynik, który już został ujrzany, bądź który ma jeszcze nadejść, nie może być przyczyną ich lęku. – Podręcznik dla Nauczycieli 


CIERPLIWOŚĆ to pewność, że wszystko zostanie nam objawione, ofiarowane i rozpoznane przez nas we właściwym czasie, tak abyśmy prawdziwie i właściwie rozpoznali sens i znaczenie wszystkiego, co wydawało się być naszymi doświadczeniami, tu w świecie czasu i przestrzeni. To pewność że:

Szczęśliwy wynik dla wszystkich rzeczy jest pewny.


Dla mnie CIERPLIWOŚĆ jest również ściśle związana z AKCEPTACJĄ, czyli przyjęciem wszystkiego dokładnie takim, jakie się nam objawia, bez oporu, czy prób zmieniania czegokolwiek. Taka CIERPLIWA AKCEPTACJA przynosi ostatecznie rozpoznanie, że cokolwiek wydaje się wydarzać ma sens i uzdrawiający cel, który dokonuje się i dopełnia na zupełnie innym poziomie niż tym, którego wydajemy się być świadomi. 

Lecz sens i cel wszystkiego rozpoznaje dla nas nasz Nauczyciel i Przewodnik w prawdziwym widzeniu, i to On nam wszytko objawi, zreinterpretuje i pomoże nam zrozumieć, w chwili, w której będziemy na to gotowi.  


Teraz musisz się nauczyć, że jedynie nieskończona cierpliwość daje natychmiastowe skutki. Oto sposób, w jaki czas wymieniasz na wieczność. Nieskończona cierpliwość przywołuje nieskończoną miłość, a dając wyniki teraz, czyni czas zbędnym. Powiedzieliśmy wielokrotnie, że czas jest narzędziem do uczenia się, które ma zostać zniesione, gdy nie będzie już dłużej użyteczne. Duch Święty, Który przemawia w Imieniu Boga w czasie, poznaje również, że czas nic nie znaczy. Duch Święty przypomina ci o tym w każdym mijającym momencie, gdyż Jego wyjątkową funkcją jest przywrócenie cię do wieczności i pozostanie w niej, by błogosławić w niej twoje stworzenia. – Kurs Cudów, roz.5/6Dlatego też bez względu na to, co będzie wydawało się ci przydarzać, czy też wydarzać wokół ciebie. Bez względu na to, jak będą się wydawały zachowywać, co mówić i robić postaci wokół ciebie, ty będziesz praktykował CIERPLIWOŚĆ i AKCEPTACJĘ, ufając, że twój Nauczyciel zna dla ciebie prawdziwe znaczenie tego wszystkiego i nauczy cię go, jak już  będziesz gotowy przyjąć Jego interpretację zamiast swojej. To On pamięta dla ciebie czym Jesteś i czym Jest twój brat wraz z tobą. To On ci o tym przypomni. 


Twoja cierpliwość wobec twojego brata jest cierpliwością wobec siebie samego. Czyż dziecię Boże nie jest warte cierpliwości? Okazałem ci nieskończoną cierpliwość, gdyż moja wola pochodzi od naszego Ojca, od Którego nauczyłem się nieskończonej cierpliwości. Jego Głos był we mnie, tak jak jest i w tobie, przemawiając za cierpliwością wobec Synostwa w Imię jego Stwórcy. – Kurs Cudów, roz.5/6


Praktyka tygodnia:

⭐️ Zaczynaj każdy dzień od połączenia się ze swoim Nauczycielem, Przewodnikiem, Duchem Św. Poproś Go o Przewodnictwo i Pomoc w rozpoznaniu i nauczeniu cię prawdziwego znaczenia CIERPLIWOŚCI i AKCEPTACJI. 

⭐️ W ciagu każdego dnia proś swojego Nauczyciela, aby pomógł ci nauczyć się być CIERPLIWYM i ufać, że jest prawdziwy sens i cel ukryty we wszystkim, co wydaje się wydarzać. 

✨Proś swojego Nauczyciela, aby objawił ci ten sens i cel, tak abyś mógł nauczyć się lekcji, które są ci prezentowane w tych wydarzeniach. Tak, abyś mógł spojrzeć na wszytko poprzez Jego Wizję.  

⭐️ Rób zapiski w swoim notatniku na temat swoich doświadczeń z praktyką CIERPLIWOŚCI I AKCEPTACJI.