Czym jest Kurs Cudów?

 

Kurs Cudów w sensie praktycznym i w sensie formy jest książką, a właściwie można by powiedzieć podręcznikiem, gdyż jego funkcja ma charakter nauczania. Składa się z trzech części: Tekstu, Książki Ćwiczeń dla studentów i Podręcznika dla nauczycieli W odróżnieniu od innych książek nie jest napisany w typowy linearny sposób. Ma on charakter holograficzny, co oznacza, że każde pojedyncze zdanie czy fraza zawiera i wyraża całość przekazu zawartego w Kursie. Nietypowe i charakterystyczne dla tej książki jest również to, że łączy w sobie połączenie słownictwa  chrześcijańskiego z terminologią psychologiczną.

W sensie merytorycznym Kurs Cudów jest niezwykłym i oświecającym przekazem przychodzącym z poza świata czasu, treningiem przemiany umysłu, który ma na celu doprowadzenie praktykującego do stanu, w którym możliwe staje się przebudzenie umysłu – doświadczenie swojej pełni w akcie Pojednania ze Stwórcą, Miłością, Bogiem. Poprzez czynną, systematyczną praktykę i zastosowanie w życiu jego zasad oraz idei, czyli dosłownie poprzez trening przebaczania – którym jest porzucanie wszelkich fałszywych idei o sobie i świecie na rzecz prawdy – wydarza się w umyśle proces odczyniania i oczyszczania, który prowadzi do całkowitego zastąpienia błędnego sposobu postrzegania rzeczywistości przez prawdziwe, duchowe poznanie. 

Dla mnie Kurs Cudów jest czymś więcej niż książką, niż jakąś formą wypełnioną koncepcjami. Pojawił się w moim życiu jako odpowiedź na moje wołanie o pomoc, jak cud i błogosławieństwo. Jest On dla mnie cudownym, uzdrawiającym i oświecającym przekazem, którego aktywna praktyka uwalnia mój umysł z wszystkich fałszywych idei, koncepcji, przekonań i wierzeń, które były przyczyną mojego cierpienia, poczucia winy i zniewolenia lękiem. Jest gwarancją mojego bezkresnego szczęścia, pokoju i doskonałej miłości, które są naturanym prawem i dziedzictwem każdego. Jest dziełem, a właściwie arcydziełem, listem miłosnym przekazanym przez pełny, przebudzony Miłujący Umysł, przychodzacy spoza świata czasu i oferujący pełne wyzwolenie z więzów lęku, cierpienia, winy i idei śmierci. Umysł ten, przedstawiający się Helen Schucman – profesor psychologii na Uniwersytecie Columbia w USA, osobie, która Jego przekaz spisywała, jako Jezus Chrystus – zapewnia mnie, że moim jedynym prawdziwym i naturalnym stanem jest miłość, radość i pokój, które nie mają przeciwieństwa. Ten Chrystusowy Umysł zapewnia mnie, że już teraz jestem doskonała, niewinna, bezgranicznie kochana, kochająca i całkowita, że mam już to wszystko, bo jestem jednym ze wszystkim co istnieje, ponieważ jestem jednym z Bogiem, Źródłem wszystkiego co istnieje. Zapewnia mnie również, że jaźń, którą sama wytworzyłam z lęku nie jest rzeczywista, a w związku z tym nic, co wytworzyłam, wierząc, że nią jestem, rzeczywiste być nie może. Zatem lęk i wszystko, co z niego powstało jest jedynie złudzeniem, ponieważ doskonała miłość przeciwieństwa mieć nie może.

Umysł ten, używając Helen Schucman i jej wpółpracownika Billa Thetforda przekazał temu światu to dzieło, którego zadaniem jest ofiarowanie wyzwolenia każdemu umysłowi, który uwierzył w realność idei bycia oddzielonym od Źródła Życia i Miłości, a w związku z tym w realność cierpienia i uzasadnienia dla gniewu, ataku, winy i lęku. 

Aby dowiedzieć się więcej o Helen i Billu Thetfordzie, oraz jak powstał Kurs Cudów przejdź na stronę Jak powstał Kurs Cudów? Jeśli chcesz dowiedzieć się o możliwości nabycia Kursu Cudów w formie książki kliknij tutaj. Kurs Cudów został przetłumaczony na 26 języków, a jego nauki od wielu lat są głoszone i rozprzestrzeniane w wielu krajach świata. Powstało na świecie wiele międzynarodowych ośrodków Kursu Cudów, współpracujących ze sobą i dzielących się jego przekazem.

A oto fragment Przedmowy do Kursu Cudów wydanego przez wydawnictwo Centrum mówiący, czym on jest:

Program nauczania proponowany przez Kurs został starannie przemyślany i objaśniany jest krok po kroku zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Położono nacisk raczej na stosowanie jego zasad niż na teorię, raczej na doświadczenie niż teologię. Kurs stwierdza dosłownie, że „uniwersalna teologia jest niemożliwa, lecz uniwersalne doświadczenie jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne” {Podręcznik, s. 68). Choć Kurs jest chrześcijański w swojej wymowie, zajmuje się uniwersalnymi zagadnieniami duchowymi. Podkreśla, że jest tylko jedną z wersji uniwersalnego programu nauczania. Istnieje wiele innych, od których ta różni się jedynie formą. Wszystkie one ostatecznie prowadzą do Boga.

Tekst dotyczy głównie teorii i prezentuje pojęcia, na których opiera się system myślowy przedstawiony w Kursie. Jego idee stanowią podstawę lekcji zawartych w Książce ćwiczeń. Bez praktycznych zastosowań jego idei dostarczonych przez Książkę ćwiczeń Tekst pozostałby zbiorem abstrakcji, bynajmniej niewystarczających do spowodowania odwrócenia sposobu myślenia, co jest celem Kursu.

Książka ćwiczeń zawiera 365 lekcji – po jednej na każdy dzień roku. Praca nad nimi w takim tempie nie jest jednak konieczna i można poświęcić więcej niż jeden dzień tym lekcjom, które bardziej do nas przemawiają. W instrukcjach nalega się jedynie na to, by nie próbować przyswajać więcej niż jedną lekcję dziennie. Praktyczny charakter Książki ćwiczeń uwypuklono we wstępie do jej lekcji, w którym uwydatnia się raczej doświadczenie płynące z ich stosowania niż zobowiązanie do spełnienia uprzednio przyjętego duchowego celu:

W niektóre z idei prezentowanych przez Książkę ćwiczeń będzie ci trudno uwierzyć, inne zaś mogą zdawać się dość zaskakujące. To nie jest istotne. Nie jesteś proszony o nic więcej niż o to, byś stosował idee zgodnie z udzielonymi ci wskazówkami. Wcale nie jesteś proszony o to, byś je osądzał. Jesteś po prostu proszony o to, byś się nimi posługiwał. Właśnie posługiwanie się nimi nada im dla ciebie znaczenie i ukaże ci, że są prawdziwe.

Pamiętaj jedynie to – nie musisz w te idee wierzyć, nie musisz ich przyjmować i nie musisz się z nimi nawet chętnie zaznajamiać. Niektórym z nich możesz się nawet czynnie opierać. Nic z tego nie będzie istotne ani nie zmniejszy ich skuteczności. Nie pozwalaj sobie jednak na robienie wyjątków w stosowaniu idei, które Książka ćwiczeń zawiera, i – niezależnie od tego, jakie mogą być twoje reakcje na nie – posługuj się nimi. Nic więcej niż to nie jest wymagane. (Książka ćwiczeń, s.2).

Podręcznik dla nauczycieli, napisany w formie pytań i odpowiedzi, dostarcza odpowiedzi na niektóre z bardziej typowych pytań, jakie student może zadać. Zawiera również wyjaśnienia szeregu określeń stosowanych przez Kurs, tłumacząc je w ramach założeń teoretycznych Tekstu.

Kurs nie rości sobie prawa do bycia narzędziem ostatecznym ani też lekcje zawarte w Książce ćwiczeń nie mają na celu doprowadzenia nauki studenta do końca. Czytelnik na końcu pozostawiony zostaje w rękach swego własnego Wewnętrznego Nauczyciela, Który będzie kierował całą dalszą nauką w sposób, jaki uzna za stosowny. Choć zakres Kursu jest wyczerpujący, prawdy nie można ograniczyć do żadnej skończonej formy, co zostało jasno ujęte w końcowym fragmencie Książki ćwiczeń:

Ten kurs jest początkiem, a nie końcem…Więcej konkretnych lekcji nie jest zadanych, gdyż nie są już potrzebne. Odtąd słuchaj jedynie Głosu przemawiającego w Imieniu Boga… On pokieruje twymi wysiłkami, mówiąc ci dokładnie, co czynić, jak kierować swoim umysłem i kiedy przychodzić do Niego w milczeniu, prosząc o Jego niezawodne kierownictwo i Jego pewne Słowo. (Książka ćwiczeń, s. 458).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*