O czym mówi?

 

Już na samym wstępie Kurs Cudów ofiarowuje każdemu, kto po niego sięga całkowite rozwiązanie i wyzwolenie z wiary w rzeczywistość lęku, a w związku z tym wszystkich jego skutków. Zapewnia cię, że miłość, która jest wszechogarniająca i która jest naturalnym dziedzictwem każdego i wszystkiego, co istnieje, nie może mieć żadnego przeciwieństwa, a zatem żaden lęk rzeczywistym być nie może. 

Słowa przekazane we Wstępie do Kursu Cudów mówią ci między innymi, że:

…Celem tego kursu nie jest uczenie znaczenia miłości, albowiem jest to ponad tym, czego można nauczyć. Jego celem jest jednak usunięcie blokad dla uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Kurs ten można więc bardzo prosto podsumować w ten oto sposób:

Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić.
To, co nierzeczywiste, nie istnieje.

W tym zawiera się pokój Boży.

W słowach tych zawarta jest deklaracja wolności dla każdego umysłu, który uwierzył że może być oddzielony od Źródła Miłości, Źródła Życia i Stwarzania – dla każdego umysłu, który utożsamił się z cielesną tożsamością, a zatem z wszystkimi, myślami, ideami, wierzeniami i przekonaniami, które tą tożsamość wytworzyły. 

W jaki sposób jest to deklaracja wolności? 

Skoro miłość jest wszechogarniająca, to oznacza to, że nie ma niczego takiego, co nią nie jest. Zatem, jeśli wszystko, co istnieje nią jest, to gdzie jest miejsce na jakikolwiek lęk, czy też cokolwiek, co z lęku zostało wytworzone? Coś co jest wszechogarniające przeciwieństwa mieć nie może. A ten oto prosty fakt całkowicie wyklucza rzeczywistość lęku, a zatem także wszelkich jego skutków.

W ten oto sposób prowadzony jesteś, do rozpoznania, że lęk, który wydaje się rządzić tym światem, i z którego ten świat został wytworzony i wydaje się mieć bardzo realne skutki, musi być w związku z tym wyłącznie złudzeniem, które nie może mieć żadnych realnych konsekwencji. Przekaz, który ofiarowują te wstępne słowa zawiera w sobie całą esencję przesłania Kursu Cudów i odpowiedź-rozwiązanie dla wszystkich pozornych problemów, jakie wytworzyłeś. Intelektualne zrozumienie tego nie wystarczy, żebyś mógł w pełni rozpoznać znaczenie tych słów. Jest ono jednak pierwszym krokiem, prowadzącym do doświadczenia, które jest wynikiem przyjęcia tego przesłania jako prawdy.

Wszystkie idee Kursu Cudów zawarte zarówno w części teoretycznej, jak i jego lekcjach przeznaczonych do codziennej praktyki, mają na celu doprowadzenie cię, do tego właśnie doświadczenia. Doświadczenia Pojednania z Bogiem i Jego Miłością, w którym to rozpoznajesz, że nigdy tak naprawdę nie byłeś od Niego – a w związku z tym od nikogo i niczego -osobny, czy też oddzielony.

Jednak zanim to nastąpi, najpierw potrzebne jest oczyszczenie umysłu z wszelkich fałszywych utożsamień, które wytworzył i właśnie dlatego zachęcany jesteś do konsekwentnej i systematycznej praktyki tych idei. 

Idee te są bardzo różne od idei, na których zbudowany jest ten świat. Całkowicie konsekwentne i bezkompromisowe, mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe, oraz budzić opór, a nawet sprzeciw. Zapewniany jesteś jednak, że nie musisz się tym przejmować ani zniechęcać, a zrozumienie przyjdzie w miarę praktyki, poprzez doświadczanie jej efektów, którymi jest doskonały pokój, miłość i radość z niego płynące.

Z własnego doświadczenia wiem, że pełne rozpoznanie prawdziwości tych idei przychodzi wtedy, kiedy staje się to twoim wewnętrznym doświadczeniem, będącym efektem procesu oczyszczania i uwalniania umysłu, do którego dochodzi podczas praktykowania tych idei. To rozpoznanie jest całkowitym uwolnieniem od iluzji, które umysł wytworzył i uczynił dla siebie realnymi. Uwolnieniem od wszelkich skutków systemu myślowego opartego na lęku – czyli wierze w oddzielenie – którego efektem był wizerunek odrębnej tożsamości, nazywanej w Kursie tożsamością ego. Uwolnieniem od wszystkich idei i przekonań, które ta tożsamość wytworzyła, bazowanych na lęku i winie, które wytwarzały cierpienie, chorobę, żal, gniew, atak, słabość i wiarę w rzeczywistość śmierci.

A oto kilka innych ważnych idei zawartych w Kursie Cudów:

  • Świat, który widzisz i którego doświadczasz jest twoim własnym wytworem i nie istnieje, skonstruowanym z całkowicie mylnego postrzegania rzeczywistości. To ty nadałeś całe znaczenie wszystkiemu, co widzisz i czego doświadczasz, poprzez swój własny osąd, który oparty jest wyłącznie na tym, czego nauczyłeś się, i w co uwierzyłeś w przeszłości. Przeszłość natomiast minęła i nigdy nie była rzeczywista, ponieważ oparta była na przekonaniu, że jesteś oddzielony od Miłości. Nic co nie pochodzi z Miłości realnym być nie  może.
  • Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za to czego doświadczasz, ponieważ sam wytwarzasz wszystko, co ci się przydarza, poprzez projekcję swoich myśli na zewnątrz. Rozpoznając to i biorąc za to odpowiedzialność, możesz zmienić zdanie i podjąć decyzję, że chcesz zobaczyć wszystko inaczej. Możesz wtedy poprosić twojego Wewnętrznego Nauczyciela i Przewodnika, czy też Ducha Św. w tobie, o prawdziwą wizję, która zastąpi twoje błędne postrzeganie. Proces ten nazywany jest w Kursie Cudów przebaczeniem.
  • Przebaczenie jest rozpoznaniem, że mylnie osądziłeś siebie i całą rzeczywistość wierząc, że byłeś ofiarą tego świata i tego co ci pozornie uczyniono. Jest w pierwszym etapie tego procesu wzięciem odpowiedzialności za wszystkie swoje myśli i ich skutki, które są wyłącznie projekcją twojej podświadomej winy i lęku. Następnie rozpoznajesz ich nierealność i widzisz, że były wyłącznie złudzeniami, które to ty sam uczyniłeś dla siebie realnymi wierząc, że ty i wszystko co istnieje było oddzielone od siebie nawzajem i od Boga, Miłości i Źródła Życia. W ten sposób rozpoznajesz i uznajesz niewinność tych, którzy jak wierzyłeś cię skrzywdzili, a uwalniając ich od nierzeczywistych skutków swoich projekcji, rozpoznajesz swoją własną niewinność. Dosłownie budzisz się ze snu o winie i lęku widząc, że pomyliłeś się, co do wszystkiego, że nic, nigdy nie było takim, jakie ci się wydawało.
  • W tym sensie przebacza się zawsze tylko sobie samemu, jednocześnie rozpoznając, że tak naprawdę nie ma czego przebaczać, bo nic, nigdy w twojej prawdziwej rzeczywistości się nie zdarzyło. Ten świat, świat który widzisz, jest twojego własnego wytworu i nie istnieje. Rozpoznasz to doświadczając rzeczywistego świata, który ostatecznie też zostanie zastąpiony pełnym objawieniem, twoim zjednoczeniem ze Stwórcą.
  • Wina, której projekcji dokonujesz na wszystkich i wszystko wokół, jest tak naprawdę nieuświadomioną i głęboką ukrytą winą, którą odczuwasz wobec Boga. Podświadomie czujesz, że odrzuciłeś Jego Miłość i Jego Wolę, wytwarzając w zamian swoją własną, która jest zupełnie przeciwna Jego Woli. Paradoksalnie wola, którą wytworzyłeś zrodzona jest z poczucia braku, winy i lęku, które z kolei są efektem odrzucenia Woli Boga, Woli, którą jest twoje absolutne szczęście, twoja niewinność i doskonałość. A więc odrzucając Jego Wolę, odrzuciłeś to, czego tak bardzo pragniesz i czego usilnie szukasz, używając do tego własnej woli, która daje ci dokładne tego przeciwieństwo. Żeby tego nie widzieć stworzyłeś sobie iluzje szczęścia, uganiając się za rzeczami, które prawdziwego szczęścia dać ci nie mogą. Bo, gdyby ci je kiedykolwiek dały, to wszelkie twoje poszukiwania stały by się zbędne.
  • Choroba i wszelkie cierpienie jest twoim własnym wytworem i nie może mieć rzeczywistych skutków ponieważ nie jest ona Wolą Boga. Nie ma takiej choroby, która nie mogłaby zostać natychmiastowo uzdrowiona, lecz na to musisz przyzwolić w swoim własnym umyśle, pozwalając aby moc Ducha, którym tak naprawdę Jesteś dokonała tego uzdrowienia dla ciebie. Kiedy rozpoznajesz, że jakakolwiek choroba była wyłącznie efektem twojej wiary w oddzielenie od Miłości Boga i winy, która ją wywołała, to możesz zdecydować, że nie chcesz już więcej sobie tego robić i powierzyć się Mocy większej od ciebie, która uwolni cię od tego wszystkiego, co wytworzyłeś w momencie, w którym o to prosisz. Jeśli w pełni przyjmiesz tą Boską Moc, jako swoją, jako prawdę, to twoje uzdrowienie przejawi się nawet w świecie formy w sposób natychmiastowy, nie zabierając żadnego czasu.
  • Ostatecznie proces przebaczenia prowadzi cię do rozpoznania, że ta cielesna, pozornie odrębna tożsamość – ego, wraz z całym jej systemem wierzeń i przekonań, którą sam wytworzyłeś i którą uwierzyłeś, że jesteś, nie jest twoją prawdziwą tożsamością. Twoja jedyna rzeczywista Tożsamość została ci dana przez Boga, twojego Stwórcę i jest doskonale niewinna, miłująca i miłowana, doskonała, bezgraniczna w swojej mocy i wolna od wszelkich ograniczeń.
  • Ważną rolę w naukach Kursu Cudów ma znaczenie twoich związków. Kurs pokazuje ci, że podświadomie wierząc w brak miłości – który jest efektem twojego przekonania w oddzielenie od Źródła Miłości, Boga – szukasz jej na zewnątrz siebie tworząc związki oparte na idei braku, a w efekcie tego oparte na winie, lęku i głęboko skrywanej nienawiści, która raz po raz pokazuje swoją „twarz” w różnych formach w twoich tzw. szczególnych związkach. Rozpoznanie tego jest bardzo ważnym krokiem na drodze do twojego całkowitego wyzwolenia i w efekcie doświadczania wszystkich swoich związków jako święte, doskonałe i niewinne. Aby tak się stało, musisz wszystkie swoje związki powierzyć uzdrawiającej Mocy Ducha Św., który jest twoją Prawdziwą rzeczywistą Jaźnią. To poprzez wizję Tej Jaźni rozpoznasz je, jako święte i niewinne, a przez to uwolnisz je wszystkie, siebie i każdego, od swoich własnych egoistycznych i nierealnych celów. Ten krok jest zasadniczy w twoim procesie uwalniania, bo prowadzi cię prosto do rozpoznania i głębokiego wewnętrznego doświadczenia, że jesteś jednym ze swoim bliźnim-bratem, a przez to jednym z Bogiem, Jego Miłością i ze wszystkim, co w Niej stworzone. W tym rozpoznaniu doświadczasz, że to ty sam jesteś tą Miłością, tym Pokojem i Radością, której zawsze szukałeś, a którą zawsze byłeś i jesteś.
  • Droga do rozpoznania i doświadczenia tego wszystkiego prowadzi poprzez cuda. Cuda nie mają nic wspólnego z magią, wręcz przeciwnie, są jej całkowitym przeciwieństwem. W sensie praktycznym cud ma miejsce, w momencie, w którym porzucasz wszelkie swoje wyobrażenia, przekonania i osądy wobec czegokolwiek, co wydaje się wydarzać, i zamiast tego prosisz o prawdziwą wizję, która jest wiedzą zachowaną w części twojego umysłu wypełnionej świadomością Ducha Św. Poprzez prośbę, czyli modlitwę, otrzymujesz cud – prawdziwą wizję, która zajmuję miejsce twojego błędnego postrzegania i prowadzi cię do aktu Pojednania z tym, co uprzednio mylnie osądziłeś i potępiłeś. Ofiarowujesz w ten sposób miłość w miejsce osądu, patrzysz poza błąd ku prawdzie, którą skrywał i w ten sposób uwalniasz zarówno tego komu cud ofiarowujesz jak i sobie samemu. A zatem, cud jest środkiem, Pojednanie zasadą, a uzdrowienie – wynikiem.Ta duchowa wizja, która zastępuje twoje wypaczone postrzeganie, zamienia obrazy grozy i cierpienia, na obrazy pokoju i miłości. Mogę zapewnić cię, że tak właśnie się dzieje na podstawie moich własnych doświadczeń z cudami. Jeśli chcesz dowiedzieć jak wyglądał jeden z takich procesów doświadczania efektów cudu, to możesz to zrobić klikając tutaj.
  • Nie bez przyczyny Kurs ten został nazwany Kursem Cudów. Więcej o cudach zasadach ich działania przeczytasz na stronie Zasady działania cudów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*