Twoja naturalna ekspresja…

Jesteś cudem, zdolnym do tworzenia na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. Wszytko inne jest twoim własnym koszmarem i nie istnieje. Jedynie stworzenia światła są rzeczywiste. – Kurs Cudów. 
✨😊✨Twoja naturalna ekspresja, pasja tworzenia i szerzenia siebie będzie przejawiać się swobodnie i spontanicznie wtedy, kiedy rozpoznasz i uznasz  swoją niezmienną DOSKONAŁOŚĆ, NIEWINNOŚĆ, MOC, RADOŚĆ i MIŁOŚĆ, którymi Jesteś, i w których zostałeś stworzony przez swojego Stwórcę. A rozpoznasz i uznasz to wszystko w sobie, kiedy rozpoznasz i uznasz to w każdym i wszystkim, co istnieje. Wtedy wyłoni się w twojej świadomości, twoja prawdziwa, Boska Tożsamość, którą podziela wszystko, co istnieje i którą zawsze byłeś, jesteś i będziesz. Nic nie może Jej zmienić ani cię Jej pozbawić.                                                                                                                                   
Jak zatem możesz tego doświadczyć?
  
⭐️ Nie dawaj wiary żadnym swoim myślom, które oceniają, porównują, osądzają, nazywają i różnicują, ukazując ci świat przeciwieństw, świat w którym miłość, radość, niewinność, doskonałość, moc i pokój wydają się mieć swoje przeciwieństwo – świat lęku, winy, konfliktu, smutku, cierpienia, słabości, choroby i śmierci.
 
Zamiast próbować nadawać im moc, wierząc, że są prawdziwe poproś, abyś przypomniał sobie swoje jedyne prawdziwe myśli, które pamiętasz, jako Ty prawdziwy, czyli Twoje prawdziwe, Boskie Ja. 
 
Tylko Twoje miłujące myśli, są rzeczywiste.
 
Myśli dające wyraz temu, czym Jesteś naprawdę. Myśli wyrażające Twoją szczerą, naturalną WDZIĘCZNOŚĆ, DOCENIENIE, RADOŚĆ, NIEWINNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, MOC i POKÓJ, w których wszytko zostało Stworzone wraz z Tobą.
 
Proś, aby tylko ONE, były dziś Twoim doświadczeniem.
  
Uznaj dziś w każdym, Jego prawdziwe Ja. Uznaj dziś DOSKONAŁOŚĆ, NIEWINNOŚĆ i rzeczywistą MOC każdego, albowiem tylko w ten sposób możesz uznać je w Sobie. Wtedy dopiero doświadczysz naturalnej, szczerej WDZIĘCZNOŚCI, która jest wynikiem rozpoznania, uznania i DOCENIENIA tylko tego, co prawdziwe w samym sobie i w innych, w całym Stworzeniu. A wraz z WDZIĘCZNOŚCIĄ wyłoni się w tobie naturalna RADOŚĆ, poczucie NIEWINNOŚCI, DOSKONAŁOŚCI i POKOJU, będące ekspresją MIŁOŚCI, którą Jesteś i którą Jest każdy i wszytko bez wyjątku, jako Jedno z Tobą i Stwórcą wszelkiego Życia.
 
Tego doświadczenia, i tylko tego, życzę dziś każdemu i sobie. Niech w jego światłości, znikną wszystkie nasze złudzenia – wszystkie małe i nic nie znaczące myśli, którymi oszukiwaliśmy i atakowaliśmy samych siebie, oraz wszystko wokół. Pamietajmy dziś razem, że Jesteśmy tylko tacy, jakimi zostaliśmy Stworzeni w Prawdzie, w Miłości Stwórcy. Bądźmy więc wdzięczni i radujmy się, doceniajmy i kochajmy wszystko i wszystkich, bez względu na to, co wydają się mówić, czy robić. Patrzmy więc poza pozory, które pokazują nam obrazy zdarzeń, które widzimy – a które tylko odzwierciedlają nasze małe nic nie znaczące myśli, wierzenia i przekonania – do PRAWDY, którą próbują zakrywać.
 
Posłuchaj zatem tego i poczuj to w sobie:

Jesteś cudem, zdolnym do tworzenia na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. Wszytko inne jest twoim własnym koszmarem i nie istnieje. Jedynie stworzenia światła są rzeczywiste. – Kurs Cudów. 

Dziękujmy więc, za tą prawdę.?
Dziękuję za Ciebie, za każdego, za nasze prawdziwe Ja, które współdzielimy ze wszystkim, co istnieje. 
KOCHAM.✨❤️✨

 

Komentarze są wyłączone.