TYDZIEŃ XII – … 😊 …


Witaj Boży nauczycielu!✨😊✨

Mamy za sobą praktykę 11 cech, charakterystycznych dla postawy Bożych nauczycieli: DETERMINACJĘ, UFNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, TOLERANCJĘ, ŁAGODNOŚĆ, RADOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, HOJNOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ, WIERNOŚĆ, OTWARTOŚĆ UMYSŁU. Miałeś okazję się im przyjrzeć, przyswoić je i ugruntować w sobie poprzez pracę z nimi podążając za przewodnictwem i nauczaniem swojego Nauczyciela, Ducha Św. Nadchodzący tydzień poświęcony będzie praktyce tej z cech, czy też jakości, która zostanie ci wskazana przez twojego Nauczyciela. To do Niego zwrócisz się w swojej codziennej praktyce, aby zarówno objawił ci to, z czym On wie, że powinieneś pracować, jak i pomógł ci w twojej praktyce, tak abyś mógł nauczyć się tego, czego jeszcze potrzebujesz się nauczyć. Być może będzie to jedna z powyżej wymienionych CECH, której jeszcze w pełni nie przyswoiłeś, być może będzie to coś innego. Bądź otwarty na Jego przewodnictwo w tym pozornym procesie. Wystarczy jedna dobrze przyswojona ofiarowana przez Niego lekcja, abyś mógł rozpoznać jej znaczenie i doświadczyć jej zbawiennych efektów. 

A więc do dzieła drogi nauczycielu Boży! ✨😊✨Ten świat potrzebuje twojego uzdrowionego umysłu, który tylko poprzez swoje uzdrowienie może przynieść mu zbawienie od wszelkiego lęku, winy, ataku, choroby i cierpienia. A to nie jest błaha funkcja. Tylko poprzez ofiarowanie zbawienia możesz je sam otrzymać.  


✨ Nauczycielem Bożym jest każdy, kto dokonuje wyboru, aby nim być. Jego kwalifikacje sprowadzają się wyłącznie do tego, że jakoś, gdzieś dokonał przemyślanego wyboru, w którym nie widział własnych interesów jako odrębnych od kogoś innego. Gdy tylko to uczynił, jego droga została ustanowiona, a jego kierunek zapewniony. Światło wniknęło w ciemność. Mogło to być pojedyncze światło, lecz to wystarczy. Zawarł porozumienie z Bogiem, nawet jeżeli jeszcze w Niego nie wierzy. Stał się tym, który przynosi zbawienie. Stał się nauczycielem Bożym. 

✨ Oni przychodzą z całego świata. Przychodzą ze wszystkich religii i z żadnej religii. Są tymi, którzy odpowiedzieli. Wołanie to jest uniwersalne. Trwa cały czas, wszędzie. Wzywa nauczycieli, by przemawiali za Nim i odkupili świat. Wielu Je słyszy, ale nieliczni odpowiedzą. Wszystko to jest jednak kwestią czasu. W końcu każdy odpowie, lecz koniec ten może być bardzo, bardzo oddalony. To dlatego został ustanowiony plan nauczycieli. Ich funkcją jest oszczędność czasu. Każdy z nich zaczyna jako pojedyncze światło, ale z Wołaniem w swym centrum jest światłem, którego nie można ograniczyć. I każdy z nich podług osądu świata oszczędza tysiące lat. Dla samego Wołania czas nie ma znaczenia. 

✨ Istnieje kurs dla każdego nauczyciela Bożego. Formy kursu bardzo się różnią. Różnią się też szczególne pomoce naukowe, które są w nich stosowane. Treść kursu nigdy się jednak nie zmienia. Oto jak zawsze brzmi jego centralny temat: „Syn Boży jest niewinny i w tej niewinności leży jego zbawienie”. Można go nauczać czynami lub myślami, słowami lub bezdźwięcznie, w każdym języku lub w żadnym języku, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek. Nie jest istotne, kim nauczyciel był, zanim usłyszał Wołanie. Stał się zbawicielem poprzez to, że na nie odpowiedział. Ujrzał kogoś innego jako siebie. Odnalazł zatem własne zbawienie i zbawienie świata. W jego odrodzeniu świat rodzi się na nowo. – Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieliPraktyka tygodnia:

⭐️ Zaczynaj każdy dzień od połączenia się ze swoim Nauczycielem, Przewodnikiem, Duchem Św. Poproś Go, aby objawił ci jakiej z CECH, czy też jakości potrzebujesz się jeszcze nauczyć poprzez praktykę ofiarowywania jej. 

⭐️ Kiedy zostanie ci już objawiona, pracuj z nią. Poszukaj w Tekście lub lekcjach Kursu Cudów nauk związanych z tą CECHĄ. Proś o pomoc i przewodnictwo swojego Nauczyciela, tak abyś mógł ją sobie przyswoić i doświadczyć efektów jej zastosowania i zintegrowania w sobie. 

⭐️ Zapisuj swoje doświadczenia i refleksje w notatniku.