TYDZIEŃ X – WIERNOŚĆ

Witaj nauczycielu Boży! ✨?✨Mamy za sobą tydzień praktyki CIERPLIWOŚCI, a teraz nadszedł czas na przyjrzenie się i zrozumienie znaczenia tematu WIERNOŚCI, jako kolejnej istotnej cechy Nauczyciela Bożego. 


W  I  E  R  N  O  Ś  Ć

Oto jak wyjaśnia znaczenie WIERNOŚCI Podręcznik dla nauczycieli Kursu Cudów:

1. Stopień wierności nauczyciela Bożego jest miarą jego postępu w realizowaniu programu nauczania. Czy nadal wybiera pewne aspekty swojego życia, by przynieść je do swej nauki, podczas gdy inne trzyma z daleka? Jeżeli tak czyni, jego postęp jest ograniczony, a jego zaufanie nie zostało jeszcze trwale ugruntowane. Wierność to zaufanie nauczyciela Bożego do Słowa Bożego, że wszystko naprawi; nie część, lecz wszystko. Jego wierność początkowo dotyczy przeważnie tylko niektórych problemów, pozostając starannie ograniczaną przez jakiś czas. Oddanie wszystkich problemów jednej Odpowiedzi jest całkowitym odwróceniem myślenia świata. I tylko to jest wiernością. Nic poza tym naprawdę nie zasługuje na tę nazwę. Jednak każdy stopień, niezależnie od tego, jak jest mały, wart jest osiągnięcia. Gotowość, jak zauważono w tekście, to nie mistrzostwo. 

2. Prawdziwa wierność jednak się nie waha. Będąc stałą, jest całkowicie uczciwa. Będąc niewzruszoną, jest pełna zaufania. Będąc opartą na braku lęku, jest łagodna. Będąc pewną, jest radosna. Będąc zaś ufną, jest tolerancyjna. Wierność łączy więc w sobie pozostałe przymioty nauczycieli Bożych. Zakłada przyjęcie Słowa Bożego i Jego definicji Syna. To do Nich zawsze kierowana jest wierność w prawdziwym swym sensie. Ku Nim spogląda, szukając, aż znajdzie. Bezbronność towarzyszy jej w naturalny sposób, a jej stanem jest radość. Gdy zaś znajdzie, spoczywa w cichej pewności na tym jedynym, czemu należna jest cała wierność. – Podręcznik dla nauczycieli. 


A więc zostało nam właśnie powiedziane, że WIERNOŚĆ zawiera i łączy w sobie wszystkie cechy Bożych nauczycieli. WIERNOŚĆ nauczyciela Bożego to jakość, która zawiera w sobie świadomą decyzję wyboru WIERNOŚCI temu, co prawdziwe, czyli WIERNOŚCI Woli Boga, którą jest miłość, doskonałość, niewinność i jedność wszystkiego, co Stworzył.  

Zostało nam również powiedziane, że w początkowej fazie swojej nauki nauczyciel Boży nie potrafi całkowicie zaufać Bożej Woli i Bożemu Słowu, nie potrafiąc w pełni rozpoznać i zaakceptować faktu, że dał On rozwiązanie na wszystkie możliwe pozorne problemy, które postrzega Jego Syn, śniąc swój sen o oddzieleniu od Swojego Ojca i o tym, że jest czymś innym, niż tym, czym Jego Ojciec go stworzył. To ty jesteś tym Synem, który zapomniał swoją jedyną prawdziwą tożsamość i postanowił być WIERNY tej, którą sam wytworzył i uznał za rzeczywistą. Nic, co żyje, nie może być bez Ojca, albowiem życie jest stwarzaniem. Zatem każda twoja decyzja jest zawsze odpowiedzią na pytanie, „Kto jest moim ojcem?” I będziesz wierny temu ojcu, którego sobie wybierzesz. – roz. 11 – Wprowadzenie 


Ale na szczęście jest tylko Jeden rzeczywisty Ojciec, Stwórca wszystkiego, co istnieje. A wszytko, co Stworzył, Stworzył na Swoje podobieństwo, czyli Doskonałe, Miłujące, Wieczne, Niezmienne, Wolne, Całkowite, Radosne, Niewinne i Bezgraniczne w Mocy. To jest twoja Jedyna Tożsamość, w której cię Stworzył. Przyjęcie Jej, jako swoją jest aktem WIERNOŚCI Jego Woli i Jego prawom. Natomiast zaprzeczenie Jej lub brak niezachwianej wiary w Nią jest wyłącznie efektem twojej decyzji, aby być WIERNYM temu, co sam wytworzyłeś w Jej miejsce – tożsamości ego – oddzielonej i niepodobnej do Niego.  


Religią ego jest wierność w wypieraniu się Boga. 

Nie możesz być wierny dwóm panom, którzy proszą cię o rzeczy ze sobą sprzeczne. To, czego używasz w fantazji, tego odmawiasz prawdzie. Natomiast to, co oddajesz prawdzie do jej użytku dla ciebie, jest chronione przed fantazją. – roz. 17-I 

 Ego nagradza wierność bólem, albowiem zaufanie do ego jest bólem. A zaufanie może być nagrodzone tylko w kategoriach przekonania, w którym to zaufanie zostało umiejscowione. Zaufanie nadaje moc przekonaniu, a to, w co jest zainwestowane, określa dla niego nagrodę. Albowiem zaufanie ma się zawsze do tego, co się najbardziej ceni, a to, co jest cenione, zostaje tobie zwrócone.  – roz. 13-IX A zatem zawsze, kiedy doświadczasz choćby najdrobniejszej formy bólu, który może przybierać różne formy, takie jak najmniejszy niepokój, irytacja, niezadowolenie, gniew, niepewność, zniecierpliwienie, smutek, przygnębienie, cierpienie, zwątpienie i wiele innych, to jest to oznaką, że byłeś WIERNY tożsamości, której Bóg nie Stworzył. Oznacza to, że postanowiłeś cenić i wierzyć w coś, co było całkowitym zaprzeczeniem Jego Woli i Jego praw. 


Jest niemożliwe, aby Synowi Boga brakowało wiary, ale może on wybrać, w co chce wierzyć. Wszelka niewierność, czy nawet całkowita niewiara, nie jest brakiem wiary, ale wiarą w „nic”. Wierze oddanej iluzjom nie brakuje mocy, ponieważ wtedy Syn Boga rzeczywiście wierzy, że jest bezsilny. Jest wtedy zdradziecki wobec samego siebie, ale mocny w wierze w iluzje na swój temat. Gdyż zarówno wiarę, postrzeganie, jak i przekonania sam wytworzyłeś, jako sposób na utratę pewności i uznania dla grzechu. Ten obłąkany kierunek, jaki obrałeś, był twoją decyzją i poprzez wiarę w to, co wybrałeś, wytworzyłeś to, czego sobie życzyłeś. – roz. 21-III


Twoim wyzwoleniem natomiast jest rozpoznanie i pełne uznanie tego, że to czego On nie Stworzył, i co nie było Jego Wolą rzeczywistym być nie może, a zatem nie może mieć żadnych rzeczywistych skutków. Dopiero wtedy jesteś w stanie wybrać WIERNOŚĆ jedynie temu, co rzeczywiste i prawdziwe, rozpoznając, że tak naprawdę twój wybór WIERNOŚCI temu, co sam wytworzyłeś był wyborem złudzeń zamiast prawdy. Czyli, tak naprawdę był wyborem niczego. Wszystkie bożki tego świata były wytworzone po to, by nie dopuścić do poznania przez ciebie prawdy i by zachować wierność wobec mrzonki, jaką jest twój sen o tym, że musisz znaleźć to, co jest na zewnątrz ciebie, by być kompletnym i szczęśliwym. Daremne jest czczenie bożków w nadziei na pokój. Bóg zamieszkuje wewnątrz, a twoje spełnienie jest w Nim. Żaden bożek nie może zająć Jego miejsca. Nie spoglądaj na bożki. Nie szukaj na zewnątrz siebie. – roz. 29-VII 

Świat może ci dać tylko to, co ty mu dałeś, bowiem nie będąc niczym innym, jak tylko twą własną projekcją, nie ma on sam w sobie żadnego znaczenia, z wyjątkiem tego, co w nim sam znalazłeś i z wyjątkiem zaufania, jakim go obdarzyłeś. Gdy będziesz wierny ciemności, wówczas nie będziesz widział, bo twoje zaufanie zostanie nagrodzone zgodnie z tym, jak je dałeś. Zawsze przyjmujesz swój skarb, a jeśli będziesz ufać przeszłości, przyszłość stanie się do niej podobna. Wszystko, co cenisz, uważasz za swoje. Sprawia to moc twojego doceniania tego. – roz. 13-IX 


A więc w nadchodzącym tygodniu będziesz przyglądać się wnikliwie samemu sobie, aby rozpoznać w czym pokładasz swoją wiarę i czemu wybierasz być WIERNY. Jakie obszary tego, co sam wytworzyłeś trzymasz jeszcze w oddzieleniu od prawdy, ceniąc iluzje, które wytworzyłeś, jako substytuty Bożej rzeczywistości i swojej Prawdziwej Tożsamości w Nim.✨?✨


Praktyka tygodnia:

⭐️ Zaczynaj każdy dzień od połączenia się ze swoim Nauczycielem, Przewodnikiem, Duchem Św. Poproś Go o Przewodnictwo i Pomoc w rozpoznaniu tego czemu wybierasz być WIERNYM. Poproś Go, aby pomógł ci wybrać WIERNOŚĆ prawdzie i twojej Prawdziwej Tożsamości w Bogu. Proś Go, aby pomógł ci rozpoznać i usunąć wszystkie przeszkody, jakie postawiłeś na drodze do przyjęcia swojej Prawdziwej Tożsamości. 

⭐️ Każdego dnia świadomie obserwuj swoje myśli, obrazy, wierzenia i powierzaj je wszystkie twojemu Nauczycielowi, prosząc Go, aby to On nauczył cię, co jest rzeczywiste, a co jest tylko twoimi złudzeniami. 

✨Każdego dnia postanów, że wybierasz WIERNOŚĆ tylko temu, co prawdziwe i proś o pomoc w tym twojego Nauczyciela. 

⭐️Zapisuj w swoim notatniku swoje obserwacje na temat tego, czego doświadczasz praktykując. 

❣️Jakie złudzenia jeszcze sobie cenisz i wybierasz być WIERNYM im zamiast prawdzie? 

❣️Co jeszcze cenisz i z czego nie potrafisz zrezygnować a co przynosi ci jakiekolwiek formę bólu?