TYDZIEŃ V – ŁAGODNOŚĆ


Witaj drogi nauczycielu Boży! Mamy za sobą tydzień praktykowania TOLERANCJI.✨?✨Jeśli nie zawsze udawało ci się być tolerancyjnym i nie osądzać, to nie przejmuj się tym. Wystarczy, że zauważasz te chwile, w których próbujesz osądzać i robiąc to prosisz Ducha Św., o korektę twojego postrzegania. Pamiętaj te chwile, w których udało ci się nie osądzać lub powstrzymać się od osądzania, gdy byłeś kuszony. Pamiętaj, jak się wtedy czujesz, kiedy patrzysz na wszystko bez prób nazywania tego, co wydaje się dziać. Kiedy jesteś po prostu obserwatorem, jesteś w pierwotnym i prawdziwym stanie umysłu. 

?Mantra takiego umysłu to:  


Ten tydzień natomiast poświęcimy tematowi ŁAGODNOŚCI, która nie może istnieć bez TOLERANCJI, tak jak i TOLERANCJA jest niemożliwa bez swojej wiernej towarzyszki, ŁAGODNOŚCI. Są jednym, tak jak i wszystko, co stworzone w Prawdzie. ŁAGODNOŚĆ to nieodzowna cecha MIŁOŚCI i miłosierdzia. ŁAGODNOŚĆ patrzy na wszytko poprzez doskonałą Miłość, widząc samą SIEBIE we wszystkim. JEJ jedyny osąd to: 


✨Wszystko jest dziełem Boga, a Jego dzieło jest w pełni godne miłości i w pełni miłujące.✨Wszytko jest Doskonałe, Niewinne, Kochane i Kochające w Wizji ŁAGODNOŚCI. Nic innego nie uznaje za prawdziwe ponieważ wie, czym wszystko jest. ŁAGODNOŚĆ patrzy z Miłością na wszelkie błędy, przewinienia i pozorne „grzechy” rozpoznając ich nierzeczywistość, widząc w nich wyłącznie wołanie o Miłość, którą chętnie wszystkiemu ofiarowuje, wyzwalając umysły ze złudzenia grzechu i winy.


Cóż mogłaby innego dawać niż to, czym jest sama? 


Brzemię winy jest ciężkie, ale Bóg nie chce, byś był przez nie uwięziony. Jego plan twojego przebudzenia jest tak doskonały, jak twój jest zawodny. Ty nie wiesz co czynisz, ale Ten, Który wie, jest z tobą. Jego łagodność należy do ciebie, a całą miłość, którą współdzielisz z Bogiem, z ufnością zachowuje On dla ciebie. Chciałby cię nauczać wyłącznie tego, jak być szczęśliwym. – roz. 14/V 


✨?✨ŁAGODNOŚĆ to cecha nauczyciela Bożego, który wybrał Wizję Ducha Św. za swojego Przewodnika w widzeniu, w rozumieniu i rozpoznawaniu tego, co prawdziwe. Ta Wizja rozpoznaje we wszystkim wyłącznie Miłość Stwórcy. Pomija wszelkie błędy, zniekształcenia, przerażajace obrazy, prowadząc ŁAGODNIE umysł, który w nie uwierzył z powrotem do jego rzeczywistego stanu, do Źrodła Miłości, Pokoju i Radości. 


Jedynie to, co szerzy Duch Święty jest bezpieczne, gdyż jeśli widzisz Jego łagodność w innych, wtedy twój własny umysł postrzega samego siebie, jako całkowicie nieszkodliwego. – Kurs Cudów, roz. 6/III 


 1. Krzywda jest niemożliwa dla nauczycieli Bożych. Nie mogą krzywdzić ani zostać skrzywdzeni. Krzywda to następstwo osądu. To nieuczciwy uczynek, który następuje po nieuczciwej myśli. To wyrok winy wydany na brata, a zatem na siebie samego. To koniec pokoju i odmowa uczenia się. Pokazuje ona brak Bożego programu nauczania i jego zastępstwo przez niepoczytalność. Nie ma takiego nauczyciela Bożego, który nie musiałby się nauczyć, i to dość wcześnie w swoim treningu, że krzywdzenie całkowicie wymazuje jego funkcję ze świadomości. Sprawi ono, że będzie w zamęcie, będzie wylękły, zagniewany i podejrzliwy. Sprawi, że lekcje Ducha Świętego będą niemożliwe do nauczenia się. Nauczyciel Boży, nie będzie też mógł być słyszany, chyba że przez tych, którzy uzmysławiają sobie, że krzywdzenie nic nie może osiągnąć. Nie można nic przez nie zyskać. 

2. Z tego powodu nauczyciele Boży są całkowicie łagodni. Potrzebują siły łagodności, bo właśnie dzięki temu funkcja zbawienia staje się łatwa. Dla tych, którzy chcieliby krzywdzić, jest ona niemożliwa. Dla tych, dla których krzywda nie ma znaczenia, jest ona po prostu naturalna. Jakiż wybór poza tym ma znaczenie dla poczytalnych? Któż wybiera piekło, gdy postrzega drogę do Nieba? I któż wybierałby słabość, która musi przyjść z krzywdy, w miejsce niezawodnej, wszechogarniającej i bezgranicznej siły łagodności? Moc nauczycieli Bożych tkwi w ich łagodności, gdyż zrozumieli, że ich złe myśli nie pochodzą ani od Syna Bożego, ani od jego Stwórcy. W ten sposób złączyli swe myśli z Tym, Kto jest ich Źródłem. Ich wola, która zawsze była Jego Własną, jest zatem wolna, by mogła być sobą.  –  Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli. A zatem w tym tygodniu będziesz wybierał ŁAGODNOŚĆ za swoją Przewodniczkę w widzeniu. Niech tylko ONA „osądza” wszystko dla ciebie, ucząc cię, czym wszytko jest w prawdzie, i czym w związku z tym ty również być musisz. Dzięki JEJ WIZJI będziesz mógł rozpoznać, że wszelkie błędy, niedoskonałości, przewinienia i „grzechy” jakie widziałeś w sobie i w innych nigdy nie miały żadnego znaczenia. Bo to, co MA ZNACZENIE jest doskonałe i bezgrzeszne. 

✨?✨W JEJ ŁAGODNEJ Obecności wszystkie szalone, atakujące myśli będą się rozpuszczały, znikając w doświadczeniu Pokoju i Miłości, które ONA ci ofiarowuje. Ta ŁAGODNOŚĆ jest już w tobie. Zawsze była częścią ciebie, bo w NIEJ zostałeś Stworzony. Wystarczy, że o NIĄ poprosisz, a przypomnisz JĄ sobie. ONA jest TOBĄ a TY jesteś NIĄ. W tym odkryciu będziesz JĄ szerzył i dawał wszystkiemu, jako samego SIEBIE, a wszytko JĄ dla ciebie odzwierciedli. 


Ów rzeczywisty świat osiąga się po prostu poprzez całkowite przebaczenie staremu światu, temu światu, który widzisz bez przebaczenia. Wielki Sprawca Przemiany postrzegania podejmie wraz z tobą staranne przeszukiwanie umysłu, który wytworzył ten świat i zdemaskuje przed tobą pozorne powody, dla których go wytworzyłeś. W świetle prawdziwego rozsądku, jaki On sprowadza, gdy za Nim podążasz, pokaże ci, że istnienie tego świata nie ma żadnego uzasadnienia. Każde miejsce, którego dotknie Jego rozsądek, ożywia się pięknem, a to, co wydawało się brzydkie w ciemności twojego braku rozsądku, zostaje nagle uwolnione w pięknie. Nawet to, co Syn Boży wytworzył w swym szaleństwie, nie mogło istnieć bez ukrytej iskry piękna, którą łagodność mogła uwolnić. – roz. 17/II 


Niechaj twoją mantrą tego tygodnia stanie się ta oto intencją:

✨ Łagodność stworzenia jest wszystkim, co widzę.✨

Zaiste mylnie rozumiałem świat, gdyż złożyłem na nim swe grzechy i widziałem, jak na mnie zeń spoglądają. Jakże wydawały się zaciekłe! I jakże się oszukiwałem, myśląc, że to, czego się lękałem, było w świecie, zamiast jedynie w moim umyśle. Dziś widzę świat w niebiańskiej łagodności, którą lśni stworzenie. Nie ma w nim lęku. Niech żaden widok moich grzechów nie przesłania światła Nieba, które opromienia świat. To, co tam się odzwierciedla, jest w Umyśle Bożym. Wizerunki, które widzę, odzwierciedlają moje myśli. Lecz mój umysł stanowi jedność z Umysłem Boga. Mogę zatem postrzegać łagodność stworzenia.

W ciszy chcę spoglądać na świat, który odzwierciedla jedynie Twoje Myśli, jak również i moje. Postanawiam pamiętać, że są one te same, a będę widział łagodność stworzenia. – Kurs Cudów, lekcja 265


Życzę Ci owocnej praktyki, przepełnionej twoją naturalną ŁAGODNOŚCIĄ Miłości, którą Jesteś. Baw się dobrze! Cudownego tygodnia! ✨?✨


Praktyka tygodnia:

⭐️ Zaczynaj każdy dzień od połączenia się ze swoim Nauczycielem, Przewodnikiem, Duchem Św. Poproś Go o Przewodnictwo i Pomoc w rozpoznaniu MOCY ŁAGODNOŚCI w sobie i w ofiarowywaniu JEJ każdemu i wszystkiemu, tak aby móc ofiarować JĄ również sobie i rozpoznać JĄ w sobie. 

⭐️ Niechaj każdego dnia twoja ŁAGODNOŚĆ będzie twoją główną, przewodnią intencją, a przekonasz się, że okazje, abyś mógł JĄ ofiarować będą się naturalnie pojawiały. Pamiętaj, że tylko ofiarowując JĄ możesz się przekonać, że Jest TWOJA, że Jest TOBĄ a TY NIĄ. 

⭐️ Zapisuj w swoim notatniku, swoje spostrzeżenia i doświadczenia, które przynosi ci praktyka. 

⭐️ Podziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Opowiedz o tym, co się wydarzyło, kiedy ofiarowywałeś ŁAGODNOŚĆ, zamiast osądzania. Możesz opowiedzieć o tym komukolwiek, komu poczujesz, że masz o tym opowiedzieć. Lub też napisz o tym np na Facebooku, albo wyślij maila do znajomych. Jeśli się krępujesz lub wstydzisz, zrób to tym bardziej.