TYDZIEŃ I : DETERMINACJA

 

Witaj Święty Synu Boży! ✨😊✨Witaj w nowym etapie naszej wspólnej przygody! Witaj w Programie Życie w Prawdzie.✨🌟✨

Przebyłeś długą drogę, aby przypomnieć sobie swoją Prawdziwą Tożsamość w Bogu. W tym świecie złudzeń, świecie czasu i przestrzeni, świecie pozornego oddzielenia wydaje się to być długą i często żmudną wędrówką. Przebyłeś ją już, nie musisz już dłużej szukać tego, czego nigdy nie utraciłeś. Rozpoznałeś, że Jesteś takim jakim Stworzył cię Bóg, i że wszystko jest już twoje, ponieważ Jesteś wszystkim. Twoim jedynym zadaniem tu na ziemi, twoją jedyną funkcją jest dawać to, co otrzymałeś od swojego Stwórcy, tak jak On daje. Dawać tak, aby móc to samemu otrzymać. Ten pierwszy tydzień poświęcony będzie DETERMINACJI.

W nadchodzącym tygodniu będziesz praktykował wzmacnianie swojej determinacji, aby widzieć wszystko takim, jakim jest Stworzone w Prawdzie. Wraz ze swoim Przewodnikiem, Duchem Św., czy też Jezusem, jeśli nawiązałeś z nim kontakt i wybrałeś Go na swojego Przewodnika, będziesz praktykował widzenie poprzez Wizję twojej Chrystusowej Jaźni. Dzięki tak potężnemu wsparciu, z łatwością będziesz patrzył poza wszelkie złudzenia pozornego oddzielenia -cierpienia, lęku, ataku, winy, choroby i śmierci. Będziesz patrzył na prawdziwą rzeczywistość, którą wydawały się skrywać.

Aby tego dokonać niezbędna jest twoja DETERMINACJA, ABY WIDZIEĆ RZECZY INACZEJ. Niezbędne jest, abyś prosił o pomoc Tą Moc w tobie, która zna Prawdę o tym, czym jest wszytko, co istnieje, czym Ty Jesteś.

Duch Święty, widząc gdzie jesteś, ale wiedząc też, że jesteś gdzie indziej, rozpoczyna swą lekcję prostoty od podstawowego nauczania, że prawda jest prawdziwa. Jest to najtrudniejsza lekcja, jakiej kiedykolwiek będziesz się uczył i w końcu jedyna lekcja. Prostota jest czymś bardzo trudnym do zrozumienia dla spaczonych umysłów. Zastanów się nad wszystkimi zniekształceniami, jakie wytworzyłeś z nicości; nad wszystkimi dziwnymi formami, uczuciami, działaniami i reakcjami, które z niej utkałeś. Nie ma nic bardziej obcego dla ciebie niż prosta prawda i do niczego nie jesteś mniej skłonny, niż do słuchania jej. Kontrast pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe, jest doskonale widoczny, ale ty go nie widzisz. To, co proste i oczywiste, nie jest widoczne dla tych, którzy chcieliby budować pałace i tkać królewskie szaty z nicości, wierząc, że dzięki nim są królami w złotych koronach. 

Wszystko to widzi Duch Święty i po prostu naucza, że to wszystko jest nieprawdziwe. Do tych nieszczęśliwych uczniów, którzy chcieliby nauczać siebie nicości i zwodzić się wiarą, że to nie jest nicość, Duch Święty mówi z niezachwianym spokojem: 

Prawda jest prawdziwa. Nic poza prawdą nie ma znaczenia, nic poza prawdą nie jest rzeczywiste i nic poza prawdą nie istnieje. Pozwól bym uczynił dla ciebie to jedno rozróżnienie, którego ty uczynić nie potrafisz,ale którego musisz się nauczyć.Twoja wiara w nicość oszukuje cię. Podaruj swą wiarę Mnie, a Ja ją łagodnie złożę w należnym jej świętym miejscu. Nie znajdziesz tam oszustwa, ale tylko prostą prawdę. I pokochasz ją, gdyż zrozumiesz ją. – Kurs Cudów, roz. 14/1

Pamiętanie Prawdy, swojej prawdziwej rzeczywistości, swojej prawdziwej Tożsamości wymaga w tym świecie podjęcia świadomej decyzji, aby tylko to było twoim doświadczeniem, wymaga praktyki, uważności, czujności, determinacji i wytrwałości tak długo, dopóki w pełni nie utożsamisz się ze swoją Prawdziwą Jaźnią, a bycie sobą stanie się twoim jedynym naturalnym stanem świadomości. Tylko wtedy będziesz widział wszytko takie, jakim jest naprawdę. Tak Święte, Niewinne i Doskonałe i pełne Mocy, jak Ty sam.✨😊✨

Jeśli jednak nie jest to twoim stałym doświadczeniem, to będziesz potrzebował swojej DETERMINACJI, twojej decyzji, że chcesz tylko tego, aby móc tego doświadczać. WYSTARCZY, ŻE POPROSISZ, A BĘDZIE CI DANE. Będzie ci dane wszystko to, co prawdziwe, dlatego że istnieje tylko to, co prawdziwe, tylko to, co Stworzył twój Stwórca. Poprosisz zatem o to, co zawsze było twoje, i co już otrzymałeś po to, żeby to dawać.

A więc, twoim jedynym zadaniem w tym tygodniu, będzie bycie ZDETERMINOWANYM, aby pamiętać Kim Jesteś i Kim Jest każdy kogo spotkasz na swojej drodze lub, o kim pomyślisz. Będziesz ZDETERMINOWANY, aby patrzeć tylko na to, co prawdziwe w każdej sytuacji, patrzeć poza pozory konfliktu, czy też ataku. Będziesz czujny, uważny i świadomy swoich myśli, tak abyś mógł natychmiast rozpoznać, czy są prawdziwe – przynoszące poczucie pokoju, radości i jedności – czy wręcz przeciwnie. Będziesz ZDETERMINOWANY, aby widzieć Pokój i Miłość tam gdzie wydaje się być smutek, żal, gniew, wina, atak, cierpienie, lęk, czy też jakakolwiek inna forma konfliktu. Będziesz prosił o ŚWIĘTĄ WIZJĘ CHRYSTUSA, która jest w tobie, tak abyś widział tylko to, co Prawdziwe. PAMIĘTAJ! Tylko PRAWDA JEST PRAWDZIWA, I NIC INNEGO NIE JEST. ✨🌟✨

Co to oznacza w praktyce? 

⭐️Jeśli będziesz się czuł przez cokolwiek lub kogokolwiek zagrożony lub atakowany – poprosisz o Pomoc, aby zobaczyć to inaczej, poprzez Wizję Ducha Świętego w tobie.

⭐️ Bez względu na to, co ktoś będzie wydawał się mówić lub robić – ty będziesz zdeterminowany, aby widzieć go takim, jakim jest w Prawdzie, takim jakim zna go Duch Święty w tobie.

⭐️ Jeśli jakaś sytuacja będzie wydawać ci się niepokojąca lub problematyczna – ty poprosisz o Pomoc, aby zobaczyć ją, poprzez Wizję Ducha Świętego w tobie i otrzymać od Niego wskazówki, jak postąpić, co zrobić, czego nie robić lub, co powiedzieć, jeśli w ogóle.

Powodzenia! Baw się cudnie! Nie może nie udać się temu, kto stara się dotrzeć do Prawdy!  Raduj się tym faktem. Dziel się proszę swoimi doświadczeniami z innymi towarzyszami tej wspólnej przygody na forum naszej Grupy facebookowej. Pamiętaj, że dzielenie się, to funkcja, którą dał ci Bóg.✨😊✨

Przesyłam ci, jako propozycję lektury PDF ksiązki Return From Tomorrow, Powrót z jutra w wersji polskiej. Niestety nie wiem jaka jest jakość tlumaczenia polskiego, bo czytałam ją po szwedzku. Dostałam ją ostatnio od znajomej. Książka ofiarowała mi głębokie doświadczenie kontaktu z Jezusem i wzmocniła moje rozpoznanie, że jedyną moją funkcją tu na ziemi jest Kochać doskonale. Oto ona: Powrót z jutra G. Ritchie

Praktyka Tygodnia 1:

⭐️ Zaczynaj każdy dzień od połączenia się ze swoim Nauczycielem, Przewodnikiem, Duchem Św. Poproś Go o Przewodnictwo i aby to On podjął dla ciebie wszystkie decyzje. Postanów, że będziesz podążał za tym, czego On chce dla ciebie, za tym, czego On chce cię nauczyć. Postanów, że chcesz patrzeć na wszytko tylko poprzez Jego Święta Wizję.

✨Postanów, że chcesz w tym tygodniu pamiętać tylko Prawdę i patrzeć na wszystko tylko w Jej Świetle.

✨Możesz również prosić Jezusa, aby cię Prowadził i wspierał, aby pomógł ci widzieć wszystko w Prawdzie, poprzez Wizję Chrystusa w tobie.

⭐️ W ciagu dnia pamiętaj o swoim postanowieniu, aby widzieć wszystko w świetle Prawdy. Kiedykolwiek pojawi się w tobie jakakolwiek osadzającą myśl, czy to „pozytywna”, czy „negatywna” ty bądź ZDETERMINOWANY WIDZIEĆ PRAWDZIWIE. Bądź ZDETERMINOWANY, aby widzieć wszytko takim, jakim JEST w PRAWDZIE. Poproś natychmiast o pomoc swojego Przewodnika, poproś o Jego Świętą Wizję. Obserwuj, co się zmienia w twoim postrzeganiu, kiedy patrzysz na swoje myśli, czy też różne sytuacje wraz z Nim.

⭐️ Pod koniec każdego dnia zapisz w swoim notatniku, czy zeszycie, jakich przemian w swoim postrzeganiu doświadczyłeś, kiedy prosiłeś o pomoc, aby widzieć Prawdziwie. Jak się z tym czułeś, kiedy udało ci się porzucić osąd i patrzeć na wszystko poprzez Wizję Prawdy w sobie. Nawet jeśli zmiany te wydają się być nieznaczne, lub jeśli myślisz, że ci się nie udało, zapisz wszytko, co się w tobie wydarzyło. Już sam fakt, iż rozpoznałeś, że coś osądziłeś i nie udało ci się zobaczyć tego inaczej, jest bardzo uwalniający i daje ci możliwość, aby zdecydować jeszcze raz, że chcesz to zobaczyć inaczej, poprzez Wizję Prawdy. Pamiętaj, że cała POMOC jest ci zawsze DANA w momencie kiedy o nią prosisz.

⭐️ Zachęcam cię do przeczytania podrozdziału IV i V w rozdziale 8 Kursu Cudów, które mogą być pomocne w nawiązaniu głębszego kontaktu z Jezusem i podążaniu za Jego Przewodnictwem.