✨Kurs Cudów✨

 

Kurs Cudów, który pojawił się w umyśle Helen Schucman w postaci wewnętrznego Głosu, a następnie został przekazany światu w postaci książki jest oświecającym przekazem, całkowicie transformującym postrzeganie siebie, oraz wszystkiego i wszystkich w świecie i prowadzącym ostatecznie do przebudzenia umysłu. Poprzedzony jest on krótkim wstępem, który już sam w sobie zawiera całą kwintesencję i podsumowanie jego przekazu. Jest on deklaracją wolności, miłości i pokoju, jako jedynej, prawdziwej rzeczywistości, która jest naturalnym dziedzictwem każdego, wszystkiego, co istnieje. Deklaracja ta gwarantuje całkowite wyzwolenie z iluzji lęku, a w związku z tym wszystkiego co wiara w lęk zrodziła: winy, cierpienia, gniewu, ataku, choroby i śmierci.

WSTĘP

To jest kurs cudów. Jest to kurs obowiązkowy. Jedynie czas, w którym go studiujesz, jest dowolny. Wolna wola nie oznacza, że możesz ustalić program nauczania. 0znacza jedynie, że możesz wybrać to, co chcesz przestudiować w danym czasie. Kurs nie ma na celu nauki znaczenia miłości, ponieważ leży ono poza tym, czego można nauczyć. Ma natomiast na celu usunięcie blokad na drodze do uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twym naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Dlatego kurs ten można bardzo prosto podsumować w ten sposób:

Nic rzeczywistego zagrożonym być nie może.

Nic nierzeczywistego nie istnieje.

W tym zawiera się pokój Boży.

Kiedy trzymałam księgę Kursu Cudów po raz pierwszy w swoich rękach, czytając powyższe słowa, to pomimo, że słowo obowiązkowy wzbudziło we mnie lekki opór, czytając kolejne poczułam przypływ głębokiego wzruszenia i miłości, wywołującego łzy totalnej wdzięczności. Intuicyjnie czułam, że był On odpowiedzią na moje modlitwy i wołanie o pomoc, że był On moim wyzwoleniem, uzdrowieniem i zbawieniem. I tak też się stało i wciąż się dzieje. Od tamtego czasu wiele się we mnie zmieniło a proces przemiany wciąż się we mnie wydarza, i nic nie jest już takie, jakim kiedyś dla mnie było. Tym właśnie procesem mojej transformacji dzielę się na tym blogu, dlatego właśnie blog ten powstał.

Jest kilka wersji Kursu Cudów przetłumaczonych na język polski. Osobiście używam dwóch wersji. Pierwsza, którą zakupiłam wiele lat temu, to edycja wydana przez Cezarego E. Urbańskiego i Tomasza Kozłowskiego. Obecnie, wersja ta dostępna jest wyłącznie w formie e-book, PDF.

Druga, to edycja wydana przez Wydawnictwo Centrum, wciąż dostępna w formie książki. Używając tej wersji, zmieniam słowo „Pokuta”, które zostało przetłumaczone z angielskiego słowa „Atonement” na słowo „Pojednanie”. Słowo to w języku angielskim ma wiele znaczeń, takie jak np. naprawa, poprawa, pojednanie, pogodzenie się. Nawet w oficjalnych słownikach języka angielskiego słowo „atonement” w kontekście słownictwa religijnego tłumaczone jest w ten oto sposób: „the reconciliation of God and humankind” – czyli tłumacząc na język polski: „pojednanie Boga i ludzkości”.

Słowo „Pojednanie”, zarówno moim zdaniem, jak i wielu innych studentów i nauczycieli Kursu Cudów najlepiej przekazuje sens i znaczenie nadane mu w Kursie Cudów. W ten sposób jest również interpretowane przez wielu nauczycieli Kursu Cudów w USA, gdzie powstał. Będąc studentem Kursu w Stanach nigdy nie spotkałam się z interpretacją tego słowa jako formy pokuty.

Zwróciłam uwagę, że wielu polskim studentom i nauczycielom Kursu Cudów słowo „Pokuta”, użyte w wersji Kursu Cudów przetłumaczonym przez Wydawnictwo Centrum, kojarzy się z aktem spowiedzi, z religią katolicką i założeniem, że się zgrzeszyło, i w związku z tym trzeba temu zadośćuczynić. Jest to niezgodne z naukami Kursu Cudów, który mówi, że grzech jest nierzeczywistą ideą, a wiara w niego prowadzi do wiary, że wina jest rzeczywista, co z kolei uniemożliwia proces naprawy, czyli Pojednania ze Źródłem, Stwórcą, Bogiem. Kurs mówi, że to, co człowiek nazywa grzechem, jest tak naprawdę błędem w myśleniu, w postrzeganiu i nie wymaga potępienia i kary, tylko korekty, naprawy i odczynienia przez Moc i Łaskę Ducha Świętego.

Kurs Cudów został przetłumaczony na 26 języków, a jego nauki od wielu lat są głoszone i rozprzestrzeniane w wielu krajach świata. Powstało na świecie wiele międzynarodowych ośrodków Kursu Cudów, współpracujących ze sobą i dzielących się jego przekazem.

Więcej o Kursie Cudów dowiesz się na kolejnych podstronach strony Kurs Cudów:

  • Czym jest Kurs Cudów?
  • Jak powstal Kurs Cudów? 
  • O czym mówi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*