DZIEŃ 2: Przyjęcie Wewnętrznego Nauczyciela.

TYDZIEŃ I – LĘK I EGO  

Witaj w Dniu drugim naszej wspólnej przygody rozpoznawania i uznawania Prawdy w sobie. ?

Dziś będziesz miał możliwość rozpoznać i przyjąć przewodnictwo swojego Wewnętrznego Nauczyciela, tak aby to On doprowadził cię zwycięsko do celu tego programu, którym jest twoje wyzwolenie z iluzji lęku i twoje przebudzenie w prawdziwej rzeczywistości. Tylko On zna sposób i wie czego potrzebujesz, abyś osiągnął to, co przyniesie ci trwały pokój, wolność i szczęście, jak zamienić twój koszmar senny na szczęśliwe sny o miłości, radości i pokoju. Tylko On Doprowadzi cię tam, gdzie czeka na ciebie twój Stwórca.

Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś tworząc swój List Zobowiązania. Zobowiązałeś się wobec siebie samego, że przejdziesz ten proces do końca, bez względu na to, co będzie się dziać. Jest to tak naprawdę proces, który pozornie wydaje się zabierać jakiś czas. Pozornie, dlatego że już teraz Jesteś tym wszystkim, czego szukasz lub próbujesz osiągnąć, a ponieważ tym Jesteś, to masz już wszystko i tak naprawdę nic nie musisz robić, ani o nic się starać. Już teraz Jesteś takim jakim Stworzył cię Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje, a Jego Stworzenia są absolutnie doskonałe, niewinne, święte i wolne.

Wiedza ta, jest już w tobie, w twoim własnym umyśle, jest pamięć tego Czym naprawdę Jesteś. Jest w tobie pamięć twojego Stwórcy i tego, czym cię stworzył. Nawet jeśli nie jest to jeszcze twoim doświadczeniem, to nie zmienia to w żaden sposób faktu, czym naprawdę Jesteś. Zaprzeczyłeś temu wierząc, że możesz być czymś innym, niż doskonałym Stworzeniem Bożym.

To właśnie dlatego potrzebujesz pomocy, aby sobie o tym przypomnieć. To właśnie dlatego pojawił się na tym świecie Kurs Cudów, jako jeden z wielu sposobów przypomnienia Ci tego, poprzez uwolnienie cię od wszystkiego, co przeszkadza ci rozpoznać i przyjąć swoją Prawdziwą Tożsamość.

Ten Kurs przyszedł z pełnego, przebudzonego Chrystusowego Umysłu, który jest tak naprawdę twoim własnym. Kurs naucza bowiem, że jest tylko Jeden Umysł, choć wydaje się być ich wiele. Ten Kurs ofiarowuje ci całkowitą naprawę twojego postrzeganie siebie i wszystkiego w tym świecie, naprawę błędu – wiary w oddzielenie od Boga i Jego Stworzenia. Błędu, który został poprawiony przez Boga w tym samym momencie, w którym powstała myśl o oddzieleniu, rozpoznany, jako coś absolutnie niemożliwego.

Błąd nie może faktycznie zagrozić prawdzie, która zawsze może mu się oprzeć. Jedynie sam błąd jest naprawdę podatny na atak. Możesz osadzić swe królestwo tam, gdzie uważasz za stosowne, lecz prawidłowy wybór jest nieunikniony, jeżeli zapamiętasz, że:

Duch jest w stanie łaski na zawsze.

Twą rzeczywistością jest jedynie duch.

Dlatego ty jesteś w stanie łaski na zawsze.

Pojednanie odczynia wszystkie błędy pod tym względem i wykorzenia w ten sposób źródło lęku. – Kurs cudów.

Aby pomóc ci w naprawieniu błędu i Pojednaniu się z Bogiem, swoją Prawdziwą Tożsamością i Jego Stworzeniem, został ci dany Przewodnik, Opiekun, Wewnętrzny Nauczyciel, nazywany w Kursie Duchem Świętym lub Głosem przemawiającym w imieniu Boga.

Przebywa On w twoim prawidłowym umyśle, który pamięta prawdę Stwórcy. Ma On również zdolność rozpoznawania tego, co sam wytworzyłeś, jednocześnie wiedząc, że nie jest to prawdą, tylko błędem, a zatem postrzega to, jako nierzeczywiste i w ten sposób dokonuje On korekty błędu, w twoim umyśle.

To od Niego nauczysz się wszystkiego, co jest ci potrzebne na drodze do twojego wyzwolenia i Pojednania. To On nauczy cię, czym jest twoja prawdziwa rzeczywistość, która jest Wolą Stwórcy i czym Jesteś ty, jako Jego Stworzenie. To on zmieni twoje mylne postrzeganie w prawdziwe poznanie i poprowadzi cię we wszystkim. Pod jednym jednak warunkiem. Musisz Go o to poprosić i Mu na to pozwolić, podążając za jego wskazówkami i powierzając Mu wszystkie swoje myśli, emocje, plany, działania i decyzje.

Duch Święty jest duchem radości. Jest Wołaniem do powrotu, którym Bóg pobłogosławił umysły Swoich oddzielonych Synów. Oto zajęcie umysłu. Nie miał on powołania przed oddzieleniem, ponieważ posiadał przedtem jedynie byt i nie zrozumiałby Wołania do prawidłowego myślenia. Duch Święty jest Bożą Odpowiedzią na oddzielenie – środkiem, poprzez który Pojednanie uzdrawia, póki cały umysł nie powróci do tworzenia. – Kurs Cudów, roz.5/2

Ta część twojego umysłu, która zaprzeczyła twojej prawdziwej rzeczywistości i Tożsamości i wytworzyła swoją własną, tak zwane ego, może próbować stawiać czynny opór twojej decyzji powierzenia się Wewnętrznemu Nauczycielowi. Jeśli studiujesz już Kurs Cudów od dłuższego czasu, to najprawdopodobniej to zauważyłeś. Może próbować używać różnych sprytnych i zawoalowanych sztuczek, aby cię od tego odciągnąć. Jednak ego nie może mieć żadnej rzeczywistej władzy nad tobą, ponieważ jest ono wyłącznie twoim własnym wytworem, złudzeniem, któremu próbowałeś oddać swoją moc i nadać rzeczywistość.

Dobrze jest o tym wiedzieć i pamiętać tak długo póki jakiekolwiek złudzenia, które ego wytworzyło wydają się mieć nad tobą władzę. A przestaną ją mieć, kiedy całkowicie przestaniesz te złudzenia cenić. Dopóki je cenisz opowiadać się będziesz, za przewodnictwem ego. Porzucisz je kiedy rozpoznasz, że to, co ci one ofiarowują przynosi ci złudzenie szczęścia, a nie prawdziwe szczęście, czego efektem jest poczucie, straty i braku, cierpienia, porażki i niespełnienia. Wtedy z łatwością i radością będziesz się powierzał mocy twojego Nauczyciela, Ducha Świetego w tobie, rozpoznając, że tylko to, co On ci ofiarowuje jest twoim celem i szczęściem.

Kiedy komunikujesz się z Duchem Św, swoim prawdziwym Przewodnikiem, Opiekunem i Nauczycielem, prosząc Go o doświadczenie Jego Obecności w sobie i o prowadzenie, doświadczasz wtedy najczęściej uczucia lekkości, ulgi, uniesienia, radości, poczucia istnienia i pokoju. Jeśli słyszysz Jego Głos, to jest On najcześciej Głosem płynącym z wewnątrz ciebie, cichym, łagodnym i życzliwym, niosącym pokój i poczucie pewności.

Zasada Pojednania i oddzielenie zaczęły się w tym samym czasie. Gdy wytworzyłeś ego, Bóg umieścił w umyśle Wołanie do radości. Jest Ono tak silne, że na Jego dźwięk ego zawsze się rozpływa. Z tego powodu musisz postanowić słuchać jednego z dwóch głosów będących w twym wnętrzu. Jeden wytworzyłeś sam i ten nie pochodzi od Boga. Drugi jednak został ci dany przez Boga, Który prosi tylko, abyś go słuchał. Duch Święty jest w tobie w bardzo dosłownym znaczeniu. Jego Głos wzywa cię do powrotu tam, gdzie byłeś przedtem i gdzie znów będziesz. Nawet w tym świecie można słyszeć jedynie ten Głos i nie słyszeć żadnego innego. Wymaga to wysiłku i ogromnej chęci do nauki. – Kurs Cudów, roz.5/2

Dzisiejsza praktyka będzie nawiązaniem, twojego intymnego kontaktu z twoim Wewnętrznym Nauczycielem, Duchem Świętym, czyli Głosem Przemawiającym w imieniu Boga.

 Praktyka na dziś:

⭐️ Przeczytaj swój List Zobowiązania.

⭐️ Przeczytaj wiadomość dnia, najlepiej zaraz po przebudzeniu. Wysłuchaj nagrania wideo.

⭐️ Po odczytaniu i odsłuchaniu dzisiejszej wiadomości usiądź w ciszy z zamkniętymi oczami, skieruj swoją uwagę do wewnątrz i sprawdź czy jest w tobie gotowość, a może nawet pragnienie połączenia i powierzenia się przewodnictwu twojego Wewnętrznego Nauczyciela, Ducha Świetego. Możesz Go nazwać innym imieniem jeśli termin Duch Święty do ciebie nie przemawia, np. Głos Boży, Duch Boży, Miłość.

~ Jeśli tak, to wyraź w sercu szczerą intencję, aby Jego Obecność towarzyszyła ci, pomagała uczyła i prowadziła cię dzisiaj, oraz przez cały czas trwania programu. Poproś Go, aby pomógł ci poczuć Jego Obecność i obserwuj jak Ją odczuwasz. Na zakończenie ćwiczenia powiedz sobie  powoli kilka razy:

Duch jest w stanie łaski na zawsze.

Moją rzeczywistością jest jedynie duch.

Dlatego jestem w stanie łaski na zawsze.

A teraz podziękuj twojemu Nauczycielowi za to że Jest z tobą i raduj się tym.

~ Jeśli nie ma w tobie takiej gotowości, a zamiast niej czujesz silny opór, to po prostu posiedź chwilę z zamkniętymi oczami, pozwalając sobie czuć to co czujesz i powtarzając sobie powoli i raz po raz:

Chcę pokoju umysłu. 

Jeśli opór zmaleje lub minie spróbuj ponownie otworzyć się na przyjęcie Jego Obecności i Przewodnictwa, tak jak to zostało opisane powyżej, kończąc praktykę powtarzając powoli kilkakrotnie:

Duch jest w stanie łaski na zawsze.

Moją rzeczywistością jest jedynie duch.

Dlatego jestem w stanie łaski na zawsze.

~ Jeśli zaś silny opór nie minie, to daj sobie czas, powtarzając kilkakrotnie że chcesz pokoju umysłu. Usiądź w tym celu w ciszy, zamykając oczy na mniej więcej dwie minuty przynajmniej pięć razy w ciagu dnia, a potem spróbuj powrócić do ćwiczenia z przyjęciem Wewnętrznego Nauczyciela jeszcze raz. Nie oceniaj siebie, ani nie zniechęcaj się. Opór jest oznaką, że ujawnia się lęk. Lęk musi wypłynąć na powierzchnie, abyś mógł na niego spojrzeć, pamiętaj jednak, że jest on niczym, i nie może mieć nad tobą rzeczywistej władzy.

Powierzenie siebie i tego lęku twojemu Wewnętrznemu Nauczycielowi, jest aktem, który ten lęk rozpuszcza.

⭐️ W ciagu całego dnia przypominaj sobie wielokrotnie o Obecności twojego Nauczyciela w tobie. Dziękuj Mu za to i raduj się tym, bo z Nim nie może ci się nie powieść. Możesz też przypominać sobie o tym w ciagu dnia, mówiąc:

Duch jest w stanie łaski na zawsze.

Moją rzeczywistością jest jedynie duch.

Dlatego jestem w stanie łaski na zawsze.

⭐️ Dodatkowo zachęcam cię do przeczytania podrozdziału I i II z rozdziału 5-go. Nie jest to jednak wymagane.

Oto one w formacie PDF: Rozdział 5 : I-II