⭐️Czego zatem nauczasz…?

🌟Czegokolwiek nauczasz, tego się uczysz… A nauczasz cały czas, w każdej chwili, każdą myślą, każdym czynem, każdym słowem. Możesz nauczać albo złudzeń albo Prawdy, której ty sam nie Stworzyłeś. Jaką jednak ktokolwiek może mieć korzyść z nauczania i uczenia się złudzeń? 

A czym są złudzenia? 

Są dosłownie wszystkim, co postrzegasz w tym świecie zmysłami twego ciała, są wszystkimi myślami ideami i wierzeniami, które wytworzyłeś wierząc, że jesteś czymś innym niż tym, czym Stworzył cię Twój Stwórca. Są tą nic nieznacząca nieprawdziwą tożsamością, którą jak wierzysz jesteś, a której idee i wierzenia widzisz odzwierciedlone we wszystkim i wszystkich. 

A zatem czego nauczasz?

Zapytaj się siebie w ciszy swojego Serca: 

Co chcesz widzieć, czego chcesz doświadczać? 

Czy chcesz doświadczać jedynie miłości, pokoju, szczęścia i spełnienia, które nie mają przeciwieństwa i których nic nie może ci odebrać ani zakłócić? 

Czy jest to twoim stałym doświadczeniem? 

Jeśli tak, to CUDOWNIE! Raduję się z Tobą Przyjacielu. Witaj w DOMU! 😃

To znaczy, że nauczasz jedynie Prawdy, którą przyjąłeś za swoją jedyną Prawdziwą rzeczywistość. To znaczy, że przebaczyłeś sobie wszystkie swoje złudzenia rozpoznając, że są niczym. To znaczy, że spojrzałeś w Świetle Miłości Ducha Św. na wszystko to, co osądziłeś, potępiłeś i odrzuciłeś w sobie, a przez to w innych i PRZYJĄŁEŚ to z NIEWINNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ. To znaczy, że to wszystko USZANOWAŁEŚ I UKOCHAŁEŚ, rozpoznając, że to twoje własne stworzenia czekały na twoje przyjęcie, tak aby mogły zostać PRZEMIENIONE i UWOLNIONE od twojego OSĄDU. To znaczy, że przebaczyłeś sobie i w wyniku tego PRZYPOMNIAŁEŚ sobie swoją jedyną PRAWDZIWĄ rzeczywistość. Rzeczywistość MIŁOŚCI BOGA w której Cię Stworzył wraz ze wszystkim, co żyje. To znaczy, że z radością przypomniałeś sobie swoją PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ W NIM i z wdzięcznością uznałeś ją za swoją JEDYNĄ rzeczywistą TOŻSAMOŚĆ. 

Jeśli zaś nie jest to twoim doświadczeniem, to co możesz zrobić? 

🌟W każdej pojedynczej chwili, w każdej pozornej minucie i godzinie każdego dnia możesz wybrać czego naprawdę chcesz doświadczać. Jeśli twoim jedynym szczerym z Serca płynącym pragnieniem będzie doświadczanie siebie jako tej JEDYNEJ PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI, którą Jesteś i w związku z tym doświadczanie jedynie miłości i pokoju, które nie są z tego świata, a jednak mogą być tu doświadczane, to tak się dla ciebie stanie. I zostaniesz poprowadzony przez Tego, Który wie, czego potrzebujesz doświadczyć i czego się nauczyć, co przebaczyć, co uwolnić, co objąć i ukochać, aby ŚWIADOMOŚĆ MIŁOŚCI STWÓRCY została w tobie PRZEBUDZONA a ty w NIEJ.  

A zatem będziesz uczył się patrzeć poza POZORY, które pokazują ci zmysły ciała, poza obrazy, które wydajesz się widzieć, do PRAWDY, która była przez nie zakryta. 

✨Będziesz się uczył, że nie możesz być przez nic ani nikogo zaatakowany, skrzywdzony, zdradzony, opuszczony, itp. 

✨Będziesz się uczył, że w twojej bezbronności jest twoje bezpieczeństwo. 

✨Będziesz się uczył, że w widzeniu niewinności każdego jest twoje wyzwolenie z wiary w winę i twoje uzdrowienie. 

✨Będziesz się uczył, że to ty jesteś twórcą wszystkiego, co wydaje się ci przydarzać, a co jest zawsze jedynie odzwierciedleniem twoich własnych myśli, wierzeń i przekonań i że jesteś w pełni odpowiedzialny za to, jak na to reagujesz. 

✨Będziesz się uczył rozpoznawać, że myśli idee i przekonania do których przywykłeś nie są rzeczywiste i nie mogą mieć na ciebie ani nikogo innego, żadnego rzeczywistego wpływu. 

✨Będziesz się uczył rozpoznawać, że nic ani nikt NIE JEST takie/taki, jak ci się wydaje włącznie z samym tobą.  

✨Będziesz się uczył nie osądzać tego, co wydaje ci się przydarzać tak jak do tego przywykłeś, lecz w zamian będziesz zapraszał do każdego wydarzenia Światło Ducha Św., tak abyś mógł na wszystko patrzeć w tym Świetle. 

✨Będziesz się uczył, że nie ma braku, straty, cierpienia, choroby ani śmierci w twojej jedynej prawdziwej rzeczywistości. 

✨Będziesz się uczył, że to dawanie, a nie branie, jest otrzymywaniem. Wszystko, co dajesz dajesz sobie, wszystko, czego odmawiasz innym z lęku przed stratą odmawiasz sobie. Dlaczego? Albowiem w ten sposób wzmacniasz jedynie wiarę w brak w samym sobie. A wiara w brak musi dać jedynie więcej braku. 

✨Będziesz się uczył, że nie jesteś ciałem, tylko czystym Miłującym Duchem, tworzącym tak, jak Jego Stwórca. 

✨I w zawiązku z tym będziesz się uczył trwać w Miłości i Pokoju, których nic nie może zakłócić, a które są twoim naturalnym stanem BYCIA. 

✨I będziesz patrzeć na wszystko i na każdego z Miłością, bez względu na to, co będzie wydawał się czynić, czy mówić, rozpoznając w nim jedynie to, co Prawdziwe. Będziesz Błogosławił każdego, będąc wdzięcznym za każdą lekcję, którą ci przynosi, rozpoznając, że Błogosławiąc go, Błogosławisz siebie i dzięki niemu przypominasz sobie Czym Naprawdę Jesteś. I rozpoznasz Obecność Miłości w was obu, w której jesteście JEDNYM, i w Której jesteście bezgranicznie Miłowani przez waszego Stwórcę. 

✨Aż przyjdzie moment, kiedy twój umysł będzie już tak czysty i pusty, że Bóg, twój Stwórca, wykona ten obiecany ci ostatni krok i łagodnie PRZEBUDZISZ SIĘ W NIM, przypominając sobie, że nigdy Go nie opuściłeś i zapominając wszystkie swoje sny. 

❣️To jednak wymaga twojej stałej współpracy, twojego zaangażowania, twojej determinacji, twojego powierzenia, twojej pokory oraz przede wszystkim twojej chęci uczenia się od NAUCZYCIELA, Który jest Światłem Ducha Św. w tobie, a Który został ci zesłany, aby cię uczyć, wspierać i we wszystkim prowadzić. A ostatecznie wymaga to twojego całkowitego PODDANIA SIĘ i przyjęcia UZDRAWIAJĄCEJ MOCY BOGA, która zastąpi w twoim własnym Umyśle wszystkie twoje ZŁUDZENIA – RZECZYWISTOŚCIĄ PRAWDY – w której przebudzisz się ze wszystkich swoich SNÓW i będziesz się śmiać, jak nigdy dotąd. 

A zatem, czego chcesz się NAUCZYĆ? 

Kocham Cię ✨💛

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*