Jesteś Cudem

Jestem cudem. Czy kiedykolwiek pomyślałeś tak o sobie lub kimkolwiek innym?
Być może łatwiej byłoby ci tak myśleć o kimś, kogo szczerze podziwiasz, wielbisz lub uważasz za świetego, ale najprawdopodobniej pomyślenie tak o sobie, wydawałoby ci się nieuzasadnione, aroganckie i zarozumiałe, albo conajmniej nieadekwatne. Czyż nie tak? Może nawet być tak, że masz o sobie tzw. dobre mniemanie, wydajesz się być z siebie zadowolony, ale nigdy byś nie pomyślał, że jesteś cudem o sobie samym lub o kimś innym.
Cud? W jakim sensie miałbym być cudem?

Ja też nie byłam w stanie tego sobie wyobrazić i tak o sobie myśleć, dopóki  nie zaczęłam doświadczać w moim życiu efektów praktyki nauk Kursu Cudów i całkowitej transformacji, która nastąpiła w moim postrzeganiu i doświadczaniu siebie, wszystkiego i wszystkich w świecie. Opowiadam więcej o tej transformacji na stronie O mnie

Tylko wtedy kiedy coś oceniam lub porównuję, wartościuję i postrzegam jako różne, odmienne i oddzielone ode mnie nie jestem w stanie doświadczać siebie jako cudu. Dzieję się tak zawsze kiedy wierzę, że to co widzę i co wydaje mi się przydarzać jest niezależne ode mnie i tego co myślę. Wierząc, że jestem ofiarą sytuacji, zdarzeń i innych osób, doświadczam wyłącznie słabości, bezsilności, gniewu, winy i poczucia małości.  Postrzegając siebie i innych w ten sposób nie mogę widzieć niczego prawdziwie, doświadczać swojej jedności ze wszystkim co jest, a w związku z tym konflikt wewnętrzny, oraz wina i lęk z nim związane są nieuniknione. Jak zatem, będąc w takim stanie umysłu mogłabym rozpoznać, że jestem cudem?

Dla ludzkiego umysłu, który wydaje się być całkowicie zawładnięty prawami wytworzonymi przez system myślowy oparty na lęku – czyli tzw. ego, idea o byciu cudem może wydawać się, albo całkowicie niedorzeczna, albo też może zostać użyta przez ego do dodania sobie fałszywego poczucia ważności.

Jaźń, którą wytworzyłeś, nie jest Synem Boga. Zatem ta jaźń w ogóle nie istnieje. I wszystko, co wydaje się czynić i myśleć, nic nie znaczy. Nie jest ani zła ani dobra. Jest nierzeczywista i nic ponadto. ~ Kurs Cudów

To, że jesteś cudem jest faktem, który wynika z tego, czym zostałeś stworzony przez niezmienne Źródło Wszelkiego Życia, istniejącego poza wszystkimi twoimi ideami o byciu odrębną ludzką tożsamością, w które uwierzył twój umysł, i które uznał za prawdę. Możesz być tylko tym czym zostałeś stworzony przez Swojego Stwórcę, którego Stworzenia muszą być tak doskonałe jak On sam. Twój Stwórca – możesz go nazwać Bogiem, Miłością, Źródłem – stworzył cię w Swojej doskonałej i niezmiennej Miłości jako czystą, miłująca Jaźń, czystą Świadomość, Ducha. Pamięć tego faktu jest wciąż w twoim umyśle, umyśle, który jest jednym z Jego umysłem i wszystkim, co On Stworzył.

Jesteś dziełem Boga, a Jego dzieło jest całkowicie miłowane i całkowicie miłuje. Oto jak człowiek musi myśleć o sobie w swoim sercu, bo to jest tym czym on jest ~ Kurs Cudów

Tego ludzka tożsamość, która wierzy w swoją niezależność i oddzielenie od Źródła wszystkiego co istnieje nie jest w stanie pojąć. Zatem tak długo dopóki upierasz się, że jesteś taką ludzką tożsamością, że jesteś ciałem pośród innych odmiennych ciał, oraz wszystkimi innymi związanymi z tym ideami i wierzeniami, które wytworzyłeś na temat siebie i świata, który widzisz, tak długo nie będziesz w stanie rozpoznać cudu, którym jesteś. Co nigdy nie zmieni faktu, że nim jesteś.

Kurs Cudów naucza i uświadamia ci, że cuda są ekspresjami miłości:

Cuda zdarzają się naturalnie jako ekspresje miłości. Prawdziwym cudem jest miłość, która je inspiruje. W tym sensie wszystko co pochodzi z miłości jest cudem. ~ Kurs Cudów

Natomiast lęk – ego jest stanem całkowicie przeciwstawnym miłości, który uniemożliwia ekspresję cudu. Zatem utożsamiając się z lękiem-ego nie jesteś w stanie doświadczyć siebie jako cudu stworzonego w miłości.

Lecz już na samym początku Kursu Cudów, we wprowadzeniu zapewniany jesteś, że:

Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz co jest wszechobejmujące, przeciwieństwa mieć nie może.

A zatem, miłość w której zostałeś stworzony, i którą w związku z tym jesteś przeciwieństwa mieć nie może. Tak więc lęk i wszelkie idee z niego zrodzone, czyli ego, nie są realne i nie mogą wpłynąć na to czym naprawdę Jesteś.

Ty jesteś cudem zdolnym do tworzenia podobnie do twojego Stwórcy. Wszystko inne jest twoim własnym koszmarem i nie istnieje. Tylko stworzenia światła są rzeczywiste. ~ Kurs Cudów

To jest wszystko, co tak naprawdę potrzebujesz o sobie wiedzieć. Ta wiedza jest już w tobie i przypomnisz ją sobie w momencie, kiedy będziesz chętny, aby to zrobić, i kiedy poprosisz o pomoc w przypomnieniu jej sobie. Do przyjęcia i doświadczenia tej prawdy zachęcany jesteś poprzez wszystkie kolejne strony i praktyczne ćwiczenia zawarte w księdze Kursu Cudów.

Twój Przewodnik, czyli ta część twojego umysłu, która wie czym Jesteś, nazywany w Kursie Duchem Świętym, czy też Głosem Przemawiającym w imieniu Boga czeka, tylko na twoje wezwanie, i twoją ufność w Jego prowadzenie, tak aby mógł cię bezpiecznie poprowadzić na drodze do tego doświadczenia. Doświadczenia cudu, którym Jesteś.

Do tego właśnie doświadczenia pragnę cię zaprosić, dzieląc się wszystkim tym, co zamieszczam na tej stronie.

Komentarze są wyłączone.